גזירה שבטל טעמה

שו”תקטגוריה: הלכהגזירה שבטל טעמה
לוי שאל לפני 7 חודשים

הרב מדוע גזירה שבטל טעמה אינה מתבטלת אוטומטית? ואפילו בית דין רגיל אחנו יכול לבטל! לכאורה מה הסברא בזה?? ואני מדבר על גזירות שידוע לנו בבירור שהטעם ההתבטל

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

ראשית, אם ידוע בוודאות שהטעם התבטל יש דעות שהגזרה כן בטלה. הראב”ד מדבר על בי”ד שלא גדול בחכמה ומניין, אבל בתשובת הרא”ש כתוב שהגזירה בטלה. הנושא נדון בהרחבה בספר השלישי בטרילוגיה.
אני מניח שהטעם הוא חיזוק מעמדן של גזירות דרבנן ושמירה על כך שלא יבואו לבטלן בקלות.

ראובן הגיב לפני 7 חודשים

לא כל כך הבנתי את השאלה, האם יש מישהו שיאמר שחוק שהכנסת חוקקה ובטל טעמו, הוא פוקע ממילא, הכנסת עצמה תבטל את החוק. בלי זאת ישנו חשש מהותי לאנרכיה ואי סדר.
אז מה ההבדל?

השאר תגובה