גזירה שווה ובניין אב בדף יומי‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיגזירה שווה ובניין אב בדף יומי‎
ע' שאל לפני שנה 1

בס”ד
 
שלום הרב, נתקלתי בדף יומי (שבת קלא א) בלימוד גזירה שווה ממכשירי מצווה של עומר שדוחים שבת למכשירי מצווה של שתי הלחם שדוחים שבת.
 
והגמרא אומרת: “מופני, דאי לא מופני איכא למיפרך…”
 
אני זוכר שעל גזירה שווה לא אמורות להיות פירכות (בניגוד לק”ו ובניין אב). משמעות דברי הגמרא היא שאם הגזירה שווה היא לא מופנה אזי הלימוד הוא בעצם בניין אב ולא גזירה שווה?
 
תודה,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

כנראה שכן. צריכה להיות אינדיקציה (כמו הפנאה) לכך שנשווה דינים בין שתי פרשיות שונות על בסיס גז”ש, כלומר כשהדמיון אינו מאפשר אנלוגיה רגילה (בניין אב).  

 

השאר תגובה