גירושין לבני נח – ירושלמי

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיגירושין לבני נח – ירושלמי
אבי שאל לפני 2 חודשים

שלום הרב,

הירושלמי בתחילת קידושין דן בגירושין אצל בני נח ומעלה שתי אפשרוית אין אצלם גירושין כלל (לא משנה כרגע אם הכוונה היא שא\"א להתיר את הנישואין, או שרק אין גירושין בשטר), או שיש גירושין הדדיים. כראיה לשיטה שאין להם גירושין, מובא:

\"דתני ר\' חייה בן גוי שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר וגירשה ואחר כך נתגיירו שניהן אין אני קורא עליה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה ותני כן מעשה בא לפני רבי והכשיר\"

כלומר מכיוון שאין שם באמת גירושין, או לפחות לא בשטר, אז הן לא אסורים מצד מחזיר גרושתו לאחר שנשאה לאחר. אבל זה לא ברור לי: לכאורה אין בזה צורך, שהרי גר שהתגייר כקטן שנולד דמי. אז מה ההווה אמינא שיהיה איסור?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

אכן קשה. צריך לבדוק במפרשי הירושלמי. אולי הסוגיא שם לא מקבלת את ההנחה שגר שהתגייר כקטן שנולד. או שהיא מדברת על איסורי דרבנן (כי מדרבנן כן חוששים לדינים למרות שהגר כקטן שנולד).

אבי הגיב לפני 2 חודשים

היחיד שראיתי שהתייחס הוא פני משה:

פני משה מסכת קידושין פרק א הלכה א
ואח"כ נתגיירו שניהן אין אני קורא עליה לא יוכל וגו'. דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי וגירושי גיותן לאו גירושין הן:

אבל אני לא רואה איך הוא פתר את הבעיה, להפך, הוא מביא את זה שגר הוא כקטן אבל לא מסביר למה זה לא מספיק כדי להתיר אותם. באמת אולי העניין הוא איסור דרבנן.

ניב הגיב לפני 2 חודשים

עיין בפירוש בן אריה על משנה תורה הל' מלכים פ"ט ה"ח.

השאר תגובה

Back to top button