גירסאות שונות בתלמוד

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיגירסאות שונות בתלמוד
נתן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
כידוע, אנחנו מחוייבים לתלמוד בגלל קבלה גורפת של עמ”י.
כמו כן, ידוע שיש כמה כתבי יד לתלמוד ולא פעם יש גירסאות שונות עם השלכות להלכה.
 
שאלתי היא, במקרים כאלה, למה אנחנו מחוייבים? לגירסה הנפוצה? צריך לחשוש לכולן?
 
תודה,
נתן

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני מניח שהמחויבות היא לגרסה שנראית לך הכי מדויקת. בקיצור, כמה גרסאות זהה כמו כמה פרשנויות של ראשונים. תבחר ביניהן לפי הבנתך.

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

פרופסור אפרים אלימלך אורבך עסק בשאלה זו:
קריאת המאמר במשנה בשלימותו… מורה בכיוון הנוסח שאינו גורס ‘מישראל’, שכן המדובר בהסקת מסקנה על חשיבותם של חיי האדם מן העובדה שהאדם הראשון נברא יחידי… ברם, המשנה מביאה את הדברים כתשובה על השאלה ‘כיצד מאיימים על עדי נפשות’. עדי נפשות אלה מישראל הם, והם באו להעיד על נפש אחת מישראל שרצחה נפש אחרת מישראל. יש אפוא להבחין בין הנוסח של לימוד מוסר השכל לבין השימוש שנעשה בו בפרוצדורה של חקירת העדים. שימוש זה עשוי היה בנקל להשגיר את המלה ‘מישראל’ לתוך גופו של המאמר מבלי כוונה מודעת לשנות את הוראתו המקורית. אבל למרות זאת מלמדות העובדות, שאשגרתא זו אינה מצויה אלא בחלק קטן של עדי הנוסח.

— תרביץ מ, תשל”א

Back to top button