גלגול נשמות לעומת עונש הכרת

שו”תקטגוריה: אמונהגלגול נשמות לעומת עונש הכרת
בנימין נהון שאל לפני 6 חודשים

בוקר טוב כבוד הרב,
האם יהיה נכון להגיד שתורת הגלגול עומדת בניגוד לעונש הכרת בתורה ואולי אפילו מבטלת אותו ?
כי ע”פ תורת הגלגול נפשות הרשעים למעשה אף פעם לא נכרתות אלא מתגלגלות שוב ושוב עד שהן מתקנות את עצמן. 
תמיד תינתן לנשמה אפשרות נוספת להשתלם, לחזור למעמדה הראשון ולזכות בטוב, הצפון לנשמות הצדיקים.
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 חודשים

אתה מניח הנחות סמויות לגבי מהות הכרת, כשהראשונים כבר כתבו שאין לנו מושג מה זה. כשאדע מהו כרת אוכל לנסות ולחשוב על השאלה הזאת.

בנימין נהון הגיב לפני 6 חודשים

אומרת הגמרא במסכת סנהדרין ס”ד ע”ב, על הפסוק :כִּי דְבַר יְהוָה בָּזָה וְאֶת מִצְוָתוֹ הֵפַר הִכָּרֵת תִּכָּרֵת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲו‍ֹנָה בָהּ, (במדבר טו)
‘הכרת תכרת הכרת בעולם הזה תכרת לעולם הבא דברי רבי עקיבא אמר לו רבי ישמעאל והלא כבר נאמר ונכרתה וכי שלשה עולמים יש אלא ונכרתה בעולם הזה הכרת לעולם הבא תכרת דברה תורה כלשון בני אדם’
כלומר למרות המחלוקת בניהם על העולם הבא, שניהם מסכימים שהנפש החוטאת נכרתת מהעולם הזה
ואילו לפי תורת הגלגול הנפש לא נכרתת מהעולם הזה, אלא חוזרת שוב ושוב

והרמב”ן בפירושו לויקרא פרק יח כט, מאריך בביאור עניין הכרת ואומר:
וביאור הענין, כי האוכל חלב או דם והוא צדיק ורובו זכיות אבל גברה תאותו עליו ונכשל בעבירה ההיא, יכרתו ימיו וימות בנעורים קודם שיגיע לימי זקנה, והם ששים שנה, ואין נפשו בהכרת, אבל יהיה לו חלק בעולם הנשמות כפי הראוי למעשיו הטובים כי צדיק היה, ויהיה לו עוד חלק לעולם הבא הוא העולם שאחרי התחיה, ובזה אמר ונכרת האיש ההוא:
ואשר עם החטא החמור ההוא יהיו עונותיו מרובין מזכיותיו, עונש הכרת שבעבירה החמורה מגיע לנפש החוטאת לאחר שתפרד מן הגוף והיא נכרתת מחיי עולם הנשמות,….

מי שעונותיו מרובין מזכיותיו ובכללן עון פושעי אומות העולם בגופן ואמר רב פפא בעבירה, כלומר בערוה מן העריות, יורדים לגיהנם ונדונין שנים עשר חודש, לאחר שנים עשר חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי הצדיקים וכו’:
[עכ”ל]

כלומר, ע”פ הדברים לעיל, יהיה אשר יהיה אופיו המדויק של עונש הכרת, בטח שאין כוונת התורה, ע”פ דעתם של גדולי חכמי ישראל, לחזרה של הנפש לעולם הזה לצורך תיקונה כפי אמונת הגלגול

מיכי הגיב לפני 6 חודשים

ממש לא הכרחי. היא יכולה להיכרת מהעוה”ז בפאזה הנוכחית ולחזור בגלגול.

בנימין נהון הגיב לפני 6 חודשים

ומה תגיד על דעת הרמב”ן ?
שאחרי שנפשות הרשעים נשרפות הם קמות לתחיה ומתגלגלות ?

דברי ר’ עקיבא ר’ ישמעאל והרמב”ן ברורים
להיכרת מהעולם הזה, זה לא לחזור אליו בגלגול שוב ושוב ושוב

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

כפי שהסברתי איני מסכים. גם הרמב”ן מדבר רק על סוגים מאד מסוימים של כרת, ואפילו שם יש לדחות. בקיצור, גם אם תמצא חכם כלשהו שדבריו לא מתיישבים עם הגלגולים, אז מה? אסור לחלק עליו?

בנימין נהון הגיב לפני 6 חודשים

המצב הוא הפוך,
המצדדים באמונת הגלגול הם דווקא המיעוט
אם תסקור את דעת חכמי ישראל מחז”ל בתלמודים עד הראשונים, וגם אחריהם כמו הרש”ר הירש וכו’, גדולי חכמי ישראל שארון הספרים היהודי עומד על כתפיהם, תמצא שרובם המכריע, או שהתעלמו מאמונת הגלגול כמו חז”ל בתלמודים או הרמב”ם, למרות שבוודאות הכירו (באמונת הגלגול הרי החזיקו כבר הפרעונים) או שיצאו נגד אמונה זו במילים קשות.

כמו רס”ג באמונות ודעות – “אנשים ממי שנקראים יהודים, מצאתים אומרים בהשנות, וקוראים אותו ההעתקה (גלגול נשמות), ועניינו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון, ואחר כן בלוי, ואחר כן ביהודה, ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם בבהמה, ורוח הבהמה באדם, ודברים רבים מזה השגעון והערבוב”

הכיצד שבתלמודים ובמדרשים, שעוסקים רבות באמונה, ובשכר ועונש, אין מילה על האמונה בגלגול, למרות שבוודאות הכירו אותה ?
המסקנה המתבקשת היא, כי לא דיברו עליה לא כי לא הכירו, אלא לא דיברו עליה כי ראו בה אמונת הבל. אמונה זרה.

למה למשל ר’ אלישע בן אבויה קיצץ בנטיעות כשיכול היה בקלות לתרץ את המחזה שראה – על אותו נער שנפל אל מותו – כנשמה שבאה לתקן גלגול קודם

או מותם של עשרת הרוגי מלכות – לא התלמוד לא תירץ את מותם בגלגול ?

טירגיץ הגיב לפני 6 חודשים

אבל בנימין, רמב”ן נחשב לזה שהכניס את רעיון הגלגול ליהדות (כפי שנחשב לאחד מקדמוני ‘המקובלים’). אז בתוך המערכת של דבריו שלו כנראה הכרת והגלגול כן צריכים להסתדר.
אמנם בדבריו שלו זה לא ממש מפורש (באיוב פרקים לב-לג הוא פוסל את פירושי כל שאר המפרשים לגבי דברי אליהוא ומבטיח לפרש משהו רציני, אבל אי אפשר להבין מה הוא רוצה שם מרוב רמזים והסתרות. ובשער הגמול הוא מכנה את תשובת אליהוא “סוד העיבור”). אבל כך ‘מקובל’ לפרש את דבריו שם כעוסקים בגלגול (איני יודע למה, אבל האמת שזה יכול להיכנס שם בפסוקים כמו ‘הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים’), אף שלא ברור אם כך מה הסוד הגדול והמסתורי כאן.
בכל אופן, לכל שאלה על תורת הקבלה ממקורות קדומים שלא הזכירו אותה התשובה מוכנה שהכל היה אמון מוצנע אמון מכוסה ומעוטף בדברי אגדה וגם היו חלקים שהתגלו רק עם התגלות הזוהר ושאליהו לימד את האר”י (והחסידים אומרים שאחיה השילוני, שקדם לאליהו הנביא, לימד את הבעש”ט) וכו’ וכו’ וכו’ וכו’.

1 הגיב לפני 6 חודשים

אמונת הגלגול הייתה קיימת בחלק מכתות בית שני. היא לא זרה ליהדות או המצאה של המקובלים.

אא הגיב לפני 6 חודשים

אני לא מבין למה לקחת דברי אגדה מסויימים ולהתעלם מאחרים כאשר דברי אגדה לרוב הדעות לא ניתנים להבין כפשוטן. יש גם דברי אגדה מפורסמים מאד על שיהודים לא נידונים בגהנום כלל כי אברהם מוציא אותם משם בזכות המילה. או הגמרא בנדרים שאומרת שאין גהנום אלא לעתיד לבוא הקב”ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה. לפי שיטה זו כלל אין גהנום.
כל השיטות כאן סותרות אחת את השניה לא פחות מהגלגול סותר כל אחת.
שמעתי גם שהשריפה היא ייסורי החוטא, רגשות אשם והפיזור תחת רגלי הצדיקים זה משל לנחיתות שלו לעומתם. שכמו שהאש מכלה את הבשר כך האשמה שורפת את הנפש.
בנוסף רוב שיטות השכר והעונש התפתחו בתקופת הראשונים. רוב השיטות לא מסתדרות עם הגמרא ולא רק הגלגול.

הפוסק האחרון הגיב לפני 6 חודשים

תורת גלגול הנשמות הביאה הרבה פרנסה להרבה אנשים.

פוסק הגיב לפני 6 חודשים

“הפוסק האחרון”
שמתי לב שאתה מגיב פה הרב .
התגובות שלך לא מוספיות עניין לדיון, והן לא רציניות.

אני חושב שראוי שתכבד את כל הנוכחים (וגם את עצמך) ותפסיק להגיב,
אלא אם יש לך משהו מועיל לומר לדיון.

בנימין נהון הגיב לפני 6 חודשים

ערב טוב,
למרות כל הטענות והדעות שהועלו כאן, לדעתי חז”ל במשנה ובתלמודים לא החזיקו באמונת הגלגול וראו בה אמונה זרה, והבינו זאת יפה מאוד גם רבים מהבאים אחריהם, הגאונים והראשונים והלאה, מה שנתן להם גושפנקא להתנגד לה במילים מפורשות ולא רק להסתפק בהתעלמות

לעומת זאת עקרון אמונה גדול היה עבורם תחיית המתים,
ושתי האמונות האלה נראה שלא עולות בקנה אחד, ואפילו דוחקות זו את זו

דוד הגיב לפני 6 חודשים

אא תוסיף גם את הגמרא בבבא מציע שהבא על אשת איש מיתתו בחנק ויש לו חלק לעולם הבא לעומת מלבין פני חברו ברבים. הרי מלבין פני חברו ברבים אינו איסור כרת לעומת אשת איש.
מה שמחליש מאוד את הטענה של בנימין. כמו כן אם יש לו חלק לעולם הבא למרות האיסור שעבר עליו אז לפי יש לסבור שצריך להיות לו תיקון ואז הגלגול לא כזה מופרך.

אבל יש לסייג זאת. קודם כל ייתכן תיקון אחר למעלה ללא חזרתו לעולם. וייתכן שמה שנאמר שם היה מסר חינוכי כדי שלא ילבינו פנים ברבים ולכן הפליגו בחומרת האיסור. אבל שוב למה לנואף יש חלק לעולם הבא? קשה לראות בזה מסר חינוכי.

ייתכן שכל ייסורי הגהנום הם מסר חינוכי כדי שלא יזלזלו במצוות ובאמת הרבה פעמים שנאמר “אין לו חלק לעולם הבא” או נידון בגהנום או בעונשים כאלה ואחרים ואפילו חייב מיתה מדובר באיסורי דרבנן קלים יחסית. לדעתי גם לא ניתן להסיק מדברי הגדה כלום למציאות העובדתית. אם אני לא טועה גם הרב העיר על זה פעם.

בנימין, אמונת הגלגול מקורה באמת מעורפל. אבל כמו שאמרו לפני היא הייתה קיימת בקרב חלק מהפלגים היהודים שלתקופת בית שני. למה הגמרא לא הזכירה אותה? אולי בגלל שכתות מסויימות כמו הגנוסטים האמינו בה ולא רצו לתת להם לגיטימציה.
לפי לא מעט חוקרים יש הרבה אגדות תלמודיות שנועדו להלחם במינים. אחת הדמויות שכמעט לא נזכרת בגמרא היא של חנוך. חנוך היה אחד מהצדיקים הגדולים בתקופת בית שני, אבל כתות מסויימות כמו ראשוני הנוצרים השתמשו בו כדי לתת תוקף לאמונתם.

סיבה שנייה אולי בגלל שאדם יגיד שגם ככה הוא יתגלגל ויתקן הכל אז למה לו להיות צדיק או להמנע מלחטוא. חזל ללא ספק הכירו את אמונת הגלגול. אם היא לא הייתה מסתדרת היו מגנים אותה ותוקפים אותה ולא רק מתעלמים באלגנטיות.

ייתכן שבכלל אין גלגול ומדובר באמונה תפלה שנכנסה ליהדות.
אבל בכל מקרה כמו שהעירו לפני גם שיטות אחרות של ראשונים בנוגע לעולם הבא לא מסתדרת עם פשט הגמרא. שיטת הרמבם של קניית חוכמה והתאחדות של השכל עם השכל הפועל גם לא בדיוק תלמודית או מקראית וברור שמקורה זר.
אני לא רואה את הגלגול כחריג בקרב האמונות השונות. ויש הרבה סתירות אפילו בקרב אגדות חזל.

בכל מקרה השאלה היא האם מדובר באמונה אמיתית או בהבל. אם זה אמת אז לא משנה מה חזל חשבו ואם זה אמונת הבל אז גם אם חזל היו מקבלים אותה במפורש היא הייתה נדחית.

במישור העובדתי לפי התרבות האוכלוסיה קשה להאמין שהגלגול ייתכן שהרי האוכלוסיה גדלה מאוד. אפילו בקצב אקספוננציאלי. אבל אם ניתן להתגלגל בבהמות, חיות ואף צמחים ודוממים זה משנה הכל. אבל קשה לי להאמין שמספר כל כך גבוה היו רשעים מוחלטים שמתגלגלים בדוממים ובהמות.

הפוסק האחרון הגיב לפני 6 חודשים

אמונה בגלגול נשמות היא כפירה בתורת משה.
השאלה על עונש כרת מגוחכת. ונובעת מהסתכלות קטנונית וחוסר הבנה של התורה.

השאר תגובה