גם אני מצטרף לוואטצפ!

שו”תגם אני מצטרף לוואטצפ!
אברהם שאל לפני 5 שנים

משום מה אינני מצליח להגיב להודעתו הנפלאה של שי. אגיב כאן ובקצרה:
גם אני מצטרף לרעיון של שי! רעיון מבריק, יהיה זה בבחינת ‘איש את רעהו יעזרהו’. אולי גם יהיה זה מקום לעדכונים לגבי הספרים החדשים, שיעורים חדשים מראי מקומות וכל כיוצא בזה. אני ממש מצטרף להצעה.
 
הלוואי וכן יקום וכך יהיה!

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

העברתי לשם: https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A6%D7%90%D7%A4-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%94/

כפי שכתבתי שם, דומני שכעת אפשר להגיב שם.

Back to top button