גניבת הברכות ואהבת יצחק

שו”תקטגוריה: כלליגניבת הברכות ואהבת יצחק
דב שאל לפני 5 שנים

1.מה דעת הרב על גניבת הברכות בפרשתנו, האם זה מוסרי או לא? 2.וכן האם באמת ניתן להעריך דבר כזה, או שזה מאוד ספוקלטיבי , כלומר, מה בדיוק ידע יצחק על עשו, ומה היה עשו באמת וכו\’ ,מערכת היחסים בין רבקה ליצחק וכו\’. 3.אחר כל הפלפולים וההסברים כיצד אפשר להבין שיצחק אהב את עשו   מטעם  \’\’כי ציד בפיו\’\’.?  בתודה.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

על פניה גניבת הברכות היתה לא מוסרית בעליל. יתר על כן, הברכות גם לא חלות בכה”ג, שהרי זוהי ברכה בטעות. אלא אם תסבור שתחולתן היא אוטומטית בלי קשר לכוונת המברך (מוזר בעיניי).
המפרשים עומדים על כך ומסבירים שהיתה כאן הוראה אלוקית בנבואה לרבקה. את זה קשה לשפוט מוסרית. מה עוד שאם יעקב יודע משהו על עשיו שיצחק לא יודע – יש אולי מקום לפעולה כזאת כדי למנוע נזקים ממצב שבו עשיו חזק מדיי וכדומה.
לא הבנתי את השאלה על יצחק. הוא אהב את עשיו כי הוא כיבד אותו והביא לו לאכול מטעמים. אתה שואל כיצד זה מתיישב עם אופיו של עשיו? נראה שיצחק לא היה מודע לזה. 

גֹּרֶן הָאָטָד הגיב לפני 5 שנים

למה לא מוסרי הוא מכר לו את הבכורה וכל תולדותיה…

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

1. גם מכירת הבכורה היא בעייתית.
2. מעבר לזה, הוא עשה דין לעצמו בשקר. שיאמר לאביו שהוא קנה את הבכורה והברכות מגיעות לו ויתמודד ביושר במקום לגנוב ולשקר.
3. מעבר לזה, אתה מניח שהברכות יועדו לבכור יהיה אשר יהיה, אבל בפשט הכתוב לא נראה כך. הברכות נועדו לבן שיצחק אהב כי ציד בפיו, וזהו עשיו. לכן קנית הבכורה לא נוגעת לכאן.

Back to top button