גר המוזכר בתורה

שו"תקטגוריה: הלכהגר המוזכר בתורה
לופו שאל לפני 2 שנים

שלום רב 
רש"י בפרשת משפטים כתב:
כל לשון גר שלא נולד באותה מדינה אלא בא ממדינה אחרת לגור שם,
אך רבים מן הפוסקים מבארים שכל המצוות האמורות בגר 
קאי על גוי שקבל ע"ע מצות.
זאת מניין?
או שרש"י ביאר רק משמעות המילה גר ולא מי מכלל בגדר ההלכתי
תודה   

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אתה מערבב בין גר לגר תושב. בלשון המקרא גר הוא מהגר, אבל גר תושב הוא גוי שקיבל על עצמו שבע מצוות. גר צדק (גוי שהתגייר), כמדומני שלא מופיע במקרא.

לופו הגיב לפני 2 שנים

תודה,

אני יודע שיש הבדלים בין הגרים
אבל אני כן מדבר על אותו פסוק ספציפי שציינתי

וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים (במות כב כ)

רש"י מבאר שהוא על מהגר שבא ממדינה אחרת
ואילו המפרשים מבארים שהוא על גוי שקבל ע"ע מצוות
כמו למשל:

שנמנענו מלהונות הגר אפילו בדברים, והוא אחד מן האמות שנתגיר ונכנס בדתנו, שאסור לו לבזותו אפילו בדברים (חינוך) וכן הוא ברמב"ם.

זאת מניין להם?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

המקור הוא כבר בגמרא עצמה (ב"מ נט ע"ב למשל).
נדמה לי שמחז"ל עולה שזה אותו פירוש. אסור לאונות גר, שהוא מהגר שחי בתוכנו ממקום אחר. אבל האיסורים בין אדם לחברו נאמרו רק לאנשים שנוהגים כראוי, ולכן מדובר בגר שהתגייר או שלפחות קיבל שבע מצוות. לגבי כל מצוות שבין אדם לחברו נחלקו המפרשים האם נאמרו גם על גר תושב כמו על יהודי.

לופו הגיב לפני 2 שנים

אלף תודות

השאר תגובה

Back to top button