דאין מקצת שליא בלא ולד

שו”תקטגוריה: עיון תלמודידאין מקצת שליא בלא ולד
מר שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
בבא קמא דף י\”א עמוד א:
ואמר עולא א\’\’ר אלעזר שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני מונין לה מן הראשון א\’\’ל רבא מה דעתך לחומרא חומרא דאתי לידי קולא הוא דקא מטהרת לה מראשון אלא אמר רבא לחוש חוששת מימנא לא ממניא אלא לשני מאי קמ\’\’ל דאין מקצת שליא בלא ולד
הגמרא מסיקה שהמימרא של עולא באה ללמד ש\”אין מקצת שליא בלא ולד\”, ובעצם אגב אורחא נותן לנו הלכה (לגבי ספירת הימים עבור מקרה של יציאת שליה).

 1. מאיפה ההנחה שאכן אין מקצת שליא בלא ולד? הועברה במסורת מרבי אליעזר (ואם כן, מנין הוא הסיק/למד זאת)?
  1. האם זו הנחה אפריורית (שנחשפת על ידי המהלך בין עולא לרבא), או שבעצם מה שנתון לנו הוא ההלכה (\”לחוש חוששת מימנא לא ממניא אלא לשני\”) ודרכה מוכיחים \”לאחור\” שההנחה הזו חייבת להתקיים (אחרת היה תרי ספיקא ולא היו מחמירים שהיולדת מטמאה מהיום הראשון לפי רש\”י)?
 2. האם יש פה מקרה של ספק אפיסטמי או ספק אונטי? אסביר:
  1. האם ישנה הגדרה לגבי מה זה רוב ולד (או לחילופין מיעוט ולד) במקרה שהוא מחוי (לפי רש\”י ד\”ה שליא שיצתה כו\’) ופשוט הם לא ידוע לקבוע במציאות – ואז זה סוג של ספק אפיסטמי.
   1. נפק\”מ שאולי היום באמצעות כלים רפואיים אפשר יהיה.
  2. או שאין אפילו הגדרה לכך ואז אין שום דרך לקבוע האם רוב הולד יצא ביום הראשון או השני – ואז זה סוג של ספק אונטי.

תודה רבה.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

המספור שלך בעייתי. אם המספור הראשי הוא במספרים ראוי שהמשני יהיה באותיות.

 1. ייתכן שהוא הבין זאת מתצפית על העולם או מסברא. כמו הרבה עובדות אחרות (וזה לא אומר שהוא בהכרח צדק). ר”א כנראה למד כך ולכן התייחס לזה כספק אחד ולא ס”ס. הגמרא קיבלה את ההלכה שהוא קבע, ותהתה מה הוא חשב לגבי הוולד. מתוך הכרעת ההלכה שלו היא הבינה שלדעתו אין מקצת שליא בלא ולד (כי אחרת היה כאן ס”ס). 
 2. אני לא חושב שיש הגדרה חדה, אבל אפשר להתרשם. כמו הרבה שאלות הלכתיות שתלויות בהערכה (ממתי לעובר יש דין אדם? כמה זה אכילה משמעותית – כזית, מהו בגד משמעותי – ג על ג וכדומה). לכן אם יש נתונים רפואיים יש להם בהחלט משמעות וניתן להכריע את השאלה לפיהם. אני לא חושב שזה קשור לשאלה האם זה ספק אפיסטמי או אונטי. השאלה היא האם הספק הוא מהו רוב ולד, או שרוב ולד מוגדר והספק הוא האם יש בכל שליא רוב ולד ומתי. ספק בהגדרת מושג או ספק במציאות. לא קשור לאונטי ואפיסטמי.

Back to top button