דטרמיניזם וטבע

שו”תדטרמיניזם וטבע
איציק שאל לפני 3 שנים

הרב רשם שלדידו הטבע הוא דטרמיניסטי ומחריג את האדם מהחוקיות של הטבע (רצון חופשי). אני חושב שמאמונה שבני אדם בעלי רצון חופשי נגזר שהטבע גם הוא (לפחות ברמה מסוימת) לא קבוע; נקח לדוגמא את שינויי האקלים המתרגשים עלינו בעשורים האחרונים. אם האדם הוא בעל רצון חופשי, והבחירה שלו גרמה לשינויי האקלים להתרחש-האין כאן השפעה של האדם על הטבע (ובכך הטבע עצמו לא קבוע אלא נתון לשינוי-על ידי בחירות של בני אדם)? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא הבנתי את השאלה. חוקי הטבע + בחירות של האדם קובעים את מה שמתרחש. ברור שלבחירות שלנו יש השפעה על מה שקורה בטבע.

שיר הגיב לפני 3 שנים

מה ההוכחה לכך שהטבע הוא דטרמיניסטי?

קובי הגיב לפני 3 שנים

אני מניח שהתכוונת לא ברמה הקוונטית אלא ברמה האמונית,
אז אין ולא יהיה,
מקס’ הוא יכול לטעון שאנחנו רואים סביבנו שהטבע הוא דטרמניסטי והמוציא מחבירו עליו הראיה.
אך כמה וכמה עדויות יש על ניסים? לאורך כל ההיסטוריה ודברים על טבעיים, שלא חסרים ראיות.

מיכי הגיב לפני 3 שנים

אין הוכחה וודאית לשום דבר בעולם. אם אינך מקבל את חוקי הפיזיקה זכותך לחיות בסרט. אנחנו מסיקים מסקנות מהתבוננות בעולם בכל היבט של חיינו, ותמיד תוכל לתהות אם אנחנו צודקים. כדאי להיזכר בר”ן ורמב”ם שהבאתי בתחילת הטור.
מניין ידע הרמב”ם שאין שדים? מניין לו שהיו שכלים נבדלים ושהעולם מורכב מארבע יסודות? זה היה המדע בזמנו (שכמובן היה הרבה פחות מבוסס מבימינו). שלא לדבר על מניין ידעו חז”ל כל מיני מידע מדעי ואחר שכתבו.

קובי הגיב לפני 3 שנים

הרב כמובן התעלם מכך שיש אינספור עדויות בכל רחבי העולם לדברים על טבעיים. לא שייך שלא לקבל כזאת מסה של עדויות לאורך כל ההיסטוריה ולאורך אינספור קבוצות של אנשים.
אני מסכים שיש גם “טבע”, אבל לא רק טבע.
וכבר ר’ אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ פתר את הסוגיה באריכות, הרב היה יכול להכניס אותו לטרילוגיה שטרם יצאה לאור, ע”י קצת אוקימתות פרשניות שרוב האנשים הם בחלק השלישי.
“והנה מצאה החקירה מקום לנוח, מאחר שהשם ממית ומחיה, מה יתן ומה יוסיף הרופא, הלוא אם נגזר עליו שימות, אם יעמדו כל רופאים שבעולם לא יוכלו להציל ממות נפשו, ועל זה אמרו, טעות הרופא, רצון הבורא. ואין מידו מציל, ואם נגזר עליו שיחיה בלי רופא, הקדוש ברוך הוא מגלגל גלגולים ומביא לו רפואתו, כי הרבה אפנים למקום והרבה עמו פדות והוא ישלח דברו וירפאם.
אבל התשובה לזה ולהרבה חקירות כאלה הוא, ששלשה מיני גזרות יש, אם הוא גברא דאית לה זכות תולה, ואלימא זכותה ובריא מזלה, אפלו אם לא יהיה לו רופא ויעשה דברים נגדיים לחליו, לא ימות אלא חיה יחיה.
ויש שנגזרה עליו מיתה רחמנא לצלן, אם ישמר את עצמו בכל שמירות שבעולם, שוא שקד שומר והרופאים לא יועילו ולא יצילו.

אבלי יש שמחמת עונותיו מניחין אותו תחת הטבע, אם ישמר ויתנהג ברפואות על פי הטבע, חיה יחיה, ואם לאו, ימות, ועל כגון זה נאמר (משלי יג כג) ויש נספה בלא משפט:

ד”א מן הראוי לחבר את השאלה כאן למה שפתחו כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%aa%d7%92%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%98#comment-26224

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אני כמובן לא מתעלם. אתה מתעלם מכמות השוטים שמסתובבים בעולם. וגם אם יש עדות כזו או אחרת זה לכל היותר מקרה מסוים (כאמור, איני יכול לשלול מעורבות ספורדית).
יפה מצידך שאתה מסכים שיש גם טבע. 🙂

השאר תגובה

Back to top button