דיווח על הפרת תקנות קורונה בשבת

שו”תדיווח על הפרת תקנות קורונה בשבת
בנימין גורלין שאל לפני 3 שנים

ערב טוב,
מה דעתו של כ”ת בעניין דיווח על הפרת תקנות קורונה בשבת ?
בברכת בריאות, בנימין

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לדעתי אסור. זה לא פיקו”נ מספיק ישיר שמצדיק חילול שבת.

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

“נראה שיסוד הדברים הוא שכל מה שנוגע לשלום הציבור או סילוק נזק ממנו, הכל נחשב כפיקוח נפש, כי כל מה שכרוך בשלום הציבור יש בו בעקיפין עניין עם פיקוח נפש. פרנסת היחיד, לדוגמה, אין בה משום פיקוח נפש; אבל אם הציבור יהא מחוסר פרנסה, אפילו אם אין זה נוגע ללחם, הרי לא יימלט שבאחד מבין הרבים יהא כזה שהוא צריך לאוכל יותר משובח, באופן שאצלו זה יכול להיות פיקוח נפש. וכן כל מלחמה שהיא מביאה הרווחה, ועל ידי זה ניתנת אפשרות לטפל יותר בחולים ותשושים, מה שאינו קיים בזמן שהתנאים הכלכליים הם ירודים. וכן מלחמה שהיא להרבות שמעו של המלך, יש להניח שעל ידי זה יפחדו האויבים מלבא, וירבו אלה המעונינים לבא אתו בברית, מה שגם כן מביא למצב כלכלי יותר טוב, ועל ידי זה מתרבה בריאות הציבור. וכן עניין של סילוק הנזק בציבור בעניין הגחלת, אמנם זה מצד עצמו אינו מסוכן, אבל הרי ייתכן שהניזוק לא יוכל לצאת לעבודה, וייתכן גם שהוא בודד ולא יוכל להגיד למישהו שיבואו לעזור לו, ועל ידי כן יכול הדבר הקטן הזה להביא לידי פיקוח נפש. וכיוצא בזה מיני ציורים, שאם אנו חושבים על זה לגבי היחיד הרי זה רחוק, שאין לחשוש מזה; ומכל מקום, באופן ציבורי הרי זה קורה סוף סוף, ולגבי פיקוח נפש גם זה מובא בחשבון” (הרב ש’ ישראלי, עמוד הימיני, עמ’ ריד-רטו)

וכי יש ספק בדלעיל ???

מיכי הגיב לפני 3 שנים

יש ויש. בגחלת היא עצמה סיכון שלם אלא שסיכוי הנזק קטן. כאן המזיק עצמו אינו סיכון שלם.

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

האם הרב יוכל לבאר את דבריו מה הכוונה “אינו סיכון שלם” ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

זו הערכת מציאות. גחלת היא ודאי ודאי שורפת (היא ודאי מזיק) השאלה האם יש לה את מי. הסיכוי של הנזק להתממש הוא קטן. לעומת זאת, כשאדם פוגש אדם אחר ואף אחד מהם לא ידוע כחולה, אין כאן מזיק ודאי אלא ספק מזיק. הבעיה אינה רק האם המפגש ידביק אלא האם הנפגש בכלל מדביק. כאן אין בכלל מזיק. הספק האו האם יש מזיק והאם המזיק אכן ידביק. זה תרתי לריעותא, בניגוד לגחלת.

למיקוד השאלה (לבינייומין) הגיב לפני 3 שנים

לבינייומין אמר

לעמם שאלתך יש פתרון פשוט, אפשר לילך רגלי אל ראש הלוחמים בקורונה, הרב הגדול, מעוז ומגדול, כמוהר”י ליצמאן שליט”א, והוא יעשה כל הראוי לעצירת המגפה בעזרתם של חסידי גור הנמרצים. גם אם יהא צריך ללכת שעה בגשפ השוטף שווה הדבר במקום פיקו”נ דרבים 🙂

אמנם נשאלת השאלה לגבי פיקוח נפשך היקרה: הרי אתה לא יכול לדעת על כל מקרה שחריידי אחד אי שם בשכונותיהם הצפופות המליאות צאן אדם, ואם כן,כל דיווחיך הם ‘כנותן אצבע בסכר’ ולא הועלת כלום בעצירת הנגף.

ולכן העצה היעוצה: ‘ברח דודי’ מנע רגלך מלדור בשכונותיהם של החריידים, ואפילו משהייה כדי אכילת פרס ראוי שתימנע מכל כניסה למושבותיהם, ודברי החכם: ‘בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מתנתיבתם’. הרחק מעליהם דרכך, ואז תשכון בטח שקט ושאנן.

הכו”ח לכבוד הנאורות ומבקשיה, ד”ר ר”מ פרום-מאן, חילוייני חרייד

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

אפילו בספק ספק ספיקא כגון לפקח את הגל על אדם שיש ספק האם הוא שם או לא, ויש גם ספק האם הוא חי או מת, וכן יש ספק האם הוא ישראל או נכרי מחללין את השבת – הרי המפולת לא ודאי מזיקה ואולי אין כאן מזיק כלל ?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

??
מפולת אינה ודאי מזיק? וכשיש כבר אדם תחתיה?

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

??
הקורנה אינה ודאי מזיק ? וכשיש כבר אדם “תחתיה” ?
אני באמת לא מבין את החילוק…

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ממש לא מזיק. גם מי שנפגע מהקורונה כמעט אין סיכוי שיקר הלו משהו. לכן בקורונה הספק הוא במזיק עצמו, ואילו במפולת או בגחלת הספק הוא רק אם זה יזיק.

השאר תגובה

Back to top button