דרשות התורה

שו”תקטגוריה: מטא הלכהדרשות התורה
יהודה שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
רציתי לשאול, בהנחה שהכלים של דרישת התורה פותחו ע”י חז”ל ולא נמסרו מסיני, כמו שהבנתי שכך דעתך, למה יש חשיבות להבין היטב את הלוגיקה של חז”ל בדרשות, שהרבה פעמים נראית לנו משונה. הרי כמו שכאשר תקום סנהדרין היא תוכל לחלוק על ההלכות של חז”ל, כך היא תוכל לחלוק על הלוגיקה, ולפרש את התורה כמו שנראה נכון לפי הבנתינו. אלא אם כן זה בנוי על כך שאנחנו לא בית דין יותר גדול, שיוכל לחלוק?
תודה מראש 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

זו אינה דעתי. הסכמת כל הראשונים שהמידות הן הלמ”מ, אלא שהן עברו המשגה וניתוח על ידי חכמי הדורות עד חז”ל. מכיון שלנו אבדה היכולת להשתמש בהן, אין לנו אלא ללמוד ממי שכן ידעו זאת. אחרי שנבין טוב את דרכם שלהם אין מניעה שנחלוק עליהם ונפרש את המידות הללו אחרת. אבל גם כדי לחלוק צריך להבין את הדעה שעליה חולקים.
אגב, כדי לחלוק על דרשה אין צורך שיהיה בי”ד גדול בחכמה ומניין. אבל צריך שתהיה סנהדרין או קונצנזוס מלא של חכמי ישראל (כמו מה שהעניק לבבלי את סמכותו). דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. ראה רמב”ם ריש פרק ב מהל’ ממרים ה”א (והשווה להלכה ב שעוסקת בתקנות וגזירות).

השאר תגובה