האדום האדום הזה בשבת..

שו"תקטגוריה: הלכההאדום האדום הזה בשבת..
שבת ר"ת שבת בריא תאכל. שאל לפני 2 שנים

שאלה הלכתית :
האם מותר לקלף סלק חי בשבת, לחתכו לשפוך עליו מלח ושמן ולאכול ?
[זה טעים ומאד בריא לא חייבים לבשל..] 
האם זה כבישה כבישול שאסור ?
זאת שאלה מעשית אצלי [ואולי אצל רבים] לשבת.
למה נמחקה שאלה זו ? מה לא טוב ? או לא יפה או לא ראוי בה?
 
אשמח לתשובת כב' הרב אם אפשר בבקשה.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

השאלה נמחקה מפני שהיא הופיעה ארבע-חמש פעמים, כשהפעם האחרונה הייתה עם שינויים והתלוצצויות.
אם אתה רוצה לשאול שאלה, מקד אותה ותסביר מה אתה שואל. ודי לי בפעם אחת. אין צורך להעתיק אותה שוב ושוב.
לא רואה מה האיסור בזה. במה זה שונה מכל סלט? מה הקשר לכבישה? כבישה נעשית בתוך נוזל ולזמן ארוך.

שבת ר"ת שבת בריא תאכל הגיב לפני 2 שנים

יישר כח על התשובה.
כי זכור לי שיש דברים שאסור כי זה עיבוד. ולכן שמן לפני המלח או משהו כזה…

אגב, אולי קצת פחות מדת הדין… סך הכל בעיה באנטר. נלחץ שוב ושוב… ואין אפשרות למחוק…
השאלה האחרונה הייתה אחרת…

בס"ד ב' בניסן תשא"ף

מפשט הגמ' נראה שאסור למלוח ירקות כמה חתיכות יחד 'אלא מטבל אחת אחת ואוכל', וכן פסק בשו"ע: 'אסור למלוח חתיכות צנון ד' או ה' ביחד מפני שנראה ככובש כבשים והכובש אסור מפני שהוא כמבשל, אלא מטבל אחת אחת לבדה , אבל ביצים מותר למלחן' (או"ח סי' שכא,ג),

במ"ב סקי"ב ביאר: 'והוא הדין כל דבר שצריך מליחה בצלים ושומים ואוגערקעס [= מלפפונים חיים… ומ"מ נראה דדבר שאין דרכו לכבוש שרי (פמ"ג)'.

ובס"ק יד הביא את תמיהת האחרונים על 'ומנהגנו שחותכין בשבת צנון דק דק ונותנין אותו בקערה מולחין אותו ושופכין עליו חומץ ואוכלין אותו ושופכין עליו חומץ ואוכלין אותו. ולכאורה הא דמיא זה להרבה חתיכות דאסור מדינא אפילו אם אוכל מיד ואין היתר אלא דרך טיבול כל אחת בפני עצמה?'

ומיישב המ"ב המנהג (ע"פ הט"ז והמ"א): :'ונראה דנראה כיוון דאין מניחין אותו כלל להזיע, אלא שופכין שם החומץ וגם מינים אחרים – לא דמי לעיבוד. וכל שכן אם שופכים שם תיכף שמן – שהשמן מחליד כח המלח'.

אלא שאני מתלבט אם סלק חי דומה לסלט ירקות רגיל, שכן בשאר ירקות המלח ניתן רק כדי להטעים, ולכן כששופכים מיד שמן וחומץ – ניכר הדבר שאינו עושה כדי לכבוש. אבל בסלק חי שהוא קשה, ייתכן שהמלח ניתן גם כדי לרכך, ולכן יש צורך שישהה במלח עד שיתרכך, וכפי שאסר המ"ב (שם) בצנון שמשהה אותו במלח עד שיזיע, וכן בחסה שמשהים במלח 'כיוון שהוא ממתין שיקבל המלח היטב'. וצ"ב.

בברכה, ירון פיש"ל אורדנר

תיקון הגיב לפני 2 שנים

פיסקה 4, שורה 3
… שהשמן מחליש כח המלח'.

השאר תגובה

Back to top button