האדם מהקוף

שו”תקטגוריה: תורה ומדעהאדם מהקוף
שלום כהן שאל לפני שנה 1

ראיתי סרטון שלך ביוטיוב שבו אתה אומר שבאמת מסתבר שהאדם התפתח מהקוף
תוכל להסביר איך זה מסתדר אם הפסוקים בבראשית של בריאת האדם ??

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

מיד אענה, אבל הרשה לי לפני כן לשאול כיצד מתיישב הפסוק “עד אבוא אל אדוני שעירה” עם הפירוש שזה לעולם הבא, וסיפור המלאכים שבאו לאברהם עם הפירושים האלגוריסטיים שזה משל או חלום. וכן עוד כהנה וכהנה פירושים שמוציאים פסוקים מפשוטם.
ולשאלתך, אני רואה את ספר בראשית לא כתיאור עובדתי אלא כתיאור סכמטי שמטרתו לא לתאר עובדות אלא להוות מיתוס מחנך. התיאור מתאר את סדר הבריאה ולא את השתלשלותה בפועל כפפי שהייתה. כבר כתבו זאת לפניי ולפני שהתעורר הצורך האפולוגטי (אבולוציה ומפץ) שהדברים שם לא כפשוטם. 

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

שלום, תוכל לראות מוטיבים דומים אצל אפלטון בספר המשתה. יש לו גם תיאור על בריאת האדם בצורה אגדית (האדם היה מאוחד זכר ונקבה והופרד וכדומה). מה אצל אפלטון זה לא כפשוטו אף אצל משה זה לא כפשוטו.

דוד זיגל הגיב לפני שנה 1

מניין לך שאצל אפלטון זה לא כפשוטו?

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

קרא את הספר, זה מריח מיתוס. הם משוחחים שם בסגנון שירי.

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

מישהו באמת מאמין שאלוהים לקח גוש בוץ ועשה לו פווו ויצא אדם ?? זה מביך …

אברהם לייב הגיב לפני שנה 1

שי, כנראה שכן, אתה שואל את זה על המציאות? אז מופרכת ככל שתהיה רוב המאמינים בדת משה מאמינים שאכן סיפור הבריאה היה כמו שתיארת בזלזול. תרשה לי לחשוב שגם אתה חשבת כך עד ש’השכלת’….

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

אברהם, איך אמר מניטו (הרב ליאון אשכנזי): ”רבי עקיבא בן 6 לא יכול נגד קאנט בן 40″. יש אנשים שנשארים ברמת אמונה שלמדו בגן הילדים, זאת בעיה שלהם.

אני לא מדבר על ”רוב המאמינים בתורת משה” אלא עליי ועליך. אנשים שלא רוצים להתבגר באמונתם טוב שיסבלו מ”הרהורי כפירה”.

אורן הגיב לפני שנה 1

עכשיו שמתי לב שכבר רש”י השני בתורה מציין שסיפור הבריאה לא צריך להיות מובן כפשוטו:
רש”י בראשית פרק א פסוק א
בראשית ברא – אין המקרא הזה אומר אלא דרשני,כמו שדרשוהו רבותינו ז”ל בשביל התורה שנקראת (משלי ח כב) ראשית דרכו,ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב ג) ראשית תבואתו. ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו בראשית בריאת שמים וארץ והארץ היתה תהו ובהו וחשך ויאמר אלהים יהי אור. ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה לומר שאלו קדמו, שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב בראשונה ברא את השמים וגו’, שאין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה של אחריו, כמו (שם כו א) בראשית ממלכות יהויקים, (בראשית י י) ראשית ממלכתו, (דברים יח ד) ראשית דגנך, אף כאן אתה אומר בראשית ברא אלהים וגו’, כמו בראשית ברוא.ודומה לו (הושע א ב)ט תחלת דבר ה’ בהושע, כלומר תחלת דבורו של הקדוש ברוך הוא בהושע, ויאמר ה’ אל הושע וגו’. ואם תאמר להורות בא שאלו תחלה נבראו, ופירושו בראשית הכל ברא אלו, ויש לך מקראות שמקצרים לשונם וממעטים תיבה אחת, כמו (איוב ג י) כי לא סגר דלתי בטני, ולא פירש מי הסוגר, וכמו (ישעיה ח ד) ישא את חיל דמשק, ולא פירש מי ישאנו, וכמו (עמוס ו יב) אם יחרוש בבקרים, ולא פירש אם יחרוש אדם בבקרים, וכמו (ישעיה מו י) מגיד מראשית אחרית, ולא פירש מגיד מראשית דבר אחרית דבר. אם כן תמה על עצמך,שהרי המים קדמו, שהרי כתיב ורוח אלהים מרחפת על פני המים, ועדיין לא גלה המקרא בריית המים מתי היתה, הא למדת שקדמו המים לארץ. ועוד שהשמים מאש ומים נבראו, על כרחך לא לימד המקרא סדר המוקדמים והמאוחרים כלום:

gil הגיב לפני שנה 1

אשמח מאד לשמוע, שי זילברמן, מהי רמת ”ההתבגרות שלך באמונה”, לא על סיפורים קלים של נחש מדבר, אלא של מעמד אורקולי בוא הכח שעומד מאחורי הקיום של הכל יורד באש על גבעה במדבר ומורה בשפה מקראית מהוקצעת עשרה כללים של התנהגות. הנפיחות הזאת, שרווחת אצל כל מנפצי המיתוסים מחד, וממשיכים להאמין ברעיונות הזויים לא פחות – מעולם לא היתה לא ברורה עבורי כמו שהיא בשעה זו. בוא תשכנע אותי מה ”מריח מיתוס” בסיפור מעמד הר סיני, ואם איננו מיתוס לדעתך אלא מציאות ריאלית – במתותא ממך, במה מצאת את הסיפור הזה ”מביך” פחות מסיפור גן העדן?? אתה משעין את כל הקיום הדתי שלך על אירוע פנטסטי שאין לך כל דרך לאמת אותו, ובוודאי לא להכילו. (אני כותב זאת ממקום אמוני לחלוטין לכן התשובה שאני מבקש צריכה להיות במישור האמוני גם כן ואכמ”ל). ואסיף לך אתגר נוסף לקינוח. הסיפור של גן העדן הוא משל. למה? כי נכתב על העבר הרחוק והמיתי. האם סיפורי יציאת מצרים וסיני אינם משל רק בגלל שנכתבו בזמן האירועים על ידי עדי ראיה? אין אתה מוצא את המכנה המשותף למיתיות שבכל אותם סיפורים? מה כעורה היא פרשיית גן העדן יותר מכל ספר שמות? אילו היית מניח שהכל נכתב מאות שנים לאחר האירועים – האם היית ממשיך להחזיק בתפיסה שסיפורי מצרים וסיני הם כפשוטם בניגוד לגן העדן? אסכם. לכתוב על מי שמאמין בסיפור גן העדן כפשוטו (פרשנות שאין לשלול על הסף ואף לא על המשקוף) שזה ”מביך” – זה מביך. כי זה שווה לחלוטין! למי שמאמין בסיפור מעמד הר סיני כפשוטו. או ששניהם ריאליים או שאף אחד מהם. ואם אתה מוצא הבדל – ויהיה זה העמוק ביותר שתתן – הרי שההבדל הזה הוא מורכב, הוא מסובך,הוא עמוק – ואין להיטפל למי שלא מכיר אותו במילות גנאי. אדרבה, הגנאי הוא על זה שכבר הגיע לדרגה שלא מקבל את סיפור גן העדן כפשוטו ובעודו סונט בכל מי שלא הגיע לרמה זו – לא שם ליבו שהפוסל במומו פוסל.

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

גיל, מה אתה שואל ? יש פה ים מלל

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

אגב, גיל, קיום הדת שלי לא מבוסס על מעמד הר סיני, אולי קיום ההלכה. האמונה שלי (דת) מבוססת ברובה על סברות (פילוסופיה בלע”ז).

gil הגיב לפני שנה 1

התכוונתי לשאול על קיום ההלכה שלך. איך אתה משעין אותו עד מעמד הר סיני שהוא אגדי לא פחות מהנחש בגן העדן. כי ההנחה שנחש מדבר מופרכת בדיוק כמו זו של אל שמדבר (הגשמה, בחירה במיעוט אנושי בלבד, לא מצינו כזאת מעולם וכו’). ובתור מי שמבין שהנחש הוא מיתוס (שמלמד מה בדיוק? ומה היה הסיפור נגרע בלי הדמות הקיקיונית הזו?) כך אני מקוה שאתה מניח שגם מעמד הר סיני הוא מיתוס (כי אם לא אז מאי שנא?) אז רציתי ללמוד מה הפרשנות של המיתוס הזה. אכן כמה שאלות אך כולם קשורות זו בזו ומאחר ואני לא יודע מהי דעתך, כן מיתוס לא מיתוס כן ראליה או לא, מוכחת או לא – שאלתי כל זאת.

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

אני טוען שכיום, שאנחנו מתארים לעצמנו ע”פ המדע המודרני, שאנחנו יודעים פחות או יותר איזה תהליכים (פיזיים וביולוגיים) עבר האדם זה נאיבי להחזיק בדעה שמעשה בראשית כפשוטו. ואני באמת לא יודע מה חוו במעמד הר סיני, חוץ מזה שאלוהים התגלה (מה שזה לא אומר …)

Copenhagen Interpretation הגיב לפני שנה 1

שי
אנחנו לא ממש “יודעים” כיצד התפתח או נוצר התא החי הראשון. ובלעדיו האבולוציה בכלל אינה מתחילה. אך הפרדיגמה השלטת מחייבת לחשוב שיש לכך הסבר סיבתי מכניסטי כלשהו אף כי לא ברור כיצד הוא יתכן. כי מטבען של פרדיגמות הן יותר מושפעות מטרנדים המעצבים דפוסי מחשבה מקובלים מאשר בנסיון לדעת מהן העובדות הבלתי תלויות במציאות.

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

קופנהגן, לכן כתבתי ”שאנחנו מתארים לעצמנו שאנחנו יודעים”, יודעים שהיתה אבולוציה ולא בריאה פתאומית.

Copenhagen Interpretation הגיב לפני שנה 1

כשלעצמי אינני מתאר לעצמי שאני יודע. אם התא החי הראשון הצריך התערבות חיצונית יוצא שאין כל בעיה עקרונית למתערב להתערב אז מדוע שתהיה לו בעיה להתערב ביצירת אדם הראשון?

שי זילברשטיין הגיב לפני שנה 1

השאלה היתה האם תיאור הבריאה בספר בראשית הוא כפשוטו. על זה אני טוען שכיום, כשהמדע מתאר את העולם בצורה שונה, מתקבל על הדעת שלא.

scd הגיב לפני שנה 1

שי, למה כוונתך “יודעים שהייתה אבולוציה”?. האם כוונתך לואריאציה?( גזעים שונים של כלבים למשל) או ממש יצור שמתפתח ליצור אחר?

השאר תגובה