האופן לאכוף ציות‎

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיהאופן לאכוף ציות‎
ר' שאל לפני 5 שנים

אני לא מבין מדוע ההנחה שהעולם אידיאלי רלוונטית. 

ההנחה שהעולם אידיאלי רלוונטית כי כיום לא ניתן להקנות לבית הדין סמכות להכות אותך על פי שיקול דעתו וכן בית הדין לא מתערב בתחומי או”ח ויו”ד.

 

אני גם לא מבין את החילוק בין העילות וגם לא מדוע הוא רלוונטי לשאלה.
ניתן  לסבור שרק לגבי זכות אוניברסלית (להשיב את הגזלה) בית הדין יזקק לתביעה גם אם התובע לא מקיים הלכה, כי לא ההלכה היא זו שהקנתה לו את הזכות אלא הוא זכאי לה אף אם לא הייתה ההלכה.
לעומת זאת, לגבי זכות שחידשה התורה (מזונות) בית הדין לא יזקק לתביעה אם התובע לא מקיים הלכה, כי דווקא ההלכה היא זו שהקנתה לו את הזכות והוא לא זכאי לה אם לא הייתה ההלכה.
 
עקרונית בי”ד אמור להיזקק לכל תביעה בלי קשר לטיבו של התובע.
כלומר אסור לבית הדין להשתמש באי היזקקות לתביעה כסנקציה לכפות על המצוות?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

ההנחה וההבחנה לא רלוונטיות לדיון.
בי”ד (בעולם הלכתי) יכול לכפות על המצוות בכל דרך שימצא לנכון. אם הם יכולים להכות הם יכולים גם לא להיזקק לתביעה. אבל זו פעולה שלא מן הדין. מן הדין הם חייבים להיזקק.

השאר תגובה

Back to top button