האם אברהם הרג את יצחק?‎

שו”תקטגוריה: כלליהאם אברהם הרג את יצחק?‎
ע' שאל לפני 3 שנים

בס”ד
שלום הרב, מה שלומך?
האם הרב מכיר פירוש שאומר שאברהם אבינו הרג בפועל את יצחק בעקידה, ולאחר מכן יצחק חזר לחיים בתחיית המתים?
שמעתי מחבר שיעור שזו היתה השורה התחתונה שלו, אגב, הוא אמר שגם כילד כך אביו לימד אותו. (והשיטה הזו תפרש למשל “ויעלהו לעולה תחת בנו” במובן של תחת=under והקרבן היה של איל+יצחק, שאברהם נצטווה להרוג ע”י הקב”ה ולכן לא חש לדברי המלאך שהוא רק שליח, ויש עוד כמה ראיות).

לכשעצמי, השיטה נראית לי לא נכונה וגם לא מצאתי אף פרשן שנוקט כך. האם הרב שמע על הפרשנות הזו? יש מי שכתב את זה בצורה מסודרת?

עוד דבר, רציתי לדעת מתי ואיפה יש שיעורים של הרב שאפשר להצטרף אליהם?
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

שלום ע’.
שמעתי בעבר על פרשנויות כאלה, אבל הן נראות לי מופרכות. איני מתמצא
בפרשנות המקרא, אבל כעת מצאתי קצת כאן:
https://www.kipa.co.il/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%90/%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9D-%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
ראיותיו אינן ראיות כמובן. ההשוואה ליצחק לא בהכרח אומרת שהוא נהרג בפועל
אלא רק שאברהם היה מוכן להרוג אותו. יש מדרשים שאפרו צבור על גבי המזבח,
אבל בנוסחים אחרים כתוב שזה כאילו שנהרג ואפרו צבור.

מעבר לכולל בבר אילן, יש לי שני שיעורים קבועים: בפ”ת כל יום חמישי בערב
ברבע לתשע בביכ”נ משכן ישראל, רחוב גליצנשטיין 7. וברעננה ביום שישי
בבוקר אחרי שחרית (תפילה בשבע שיעור בשבע וחצי), בבית כנסת “אוהל ארי”
ברחוב רבוצקי.
בשני המקומות אני נותן סדרות של כמה שיעורים על נושא ועובר לנושא אחר.

פלוני הגיב לפני 3 שנים

החיד”א בסוף ‘שמחת הרגל’ כך כותב.
ראיתי שגם מובא בשם האבן עזרא אבל לא ראיתיו בפנים.

השאר תגובה

Back to top button