האם זה סתירה לוגית

שו”תקטגוריה: מחשבההאם זה סתירה לוגית
פלג שאל לפני חודש 1

האם לומר לגבי משהו שהוא “בלתי מושג” ולכן הוא מושג כבלתי מושג זוהי סתירה בהגדרה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

זה עניין סמנטי, שכן הוא תלוי בהגדרת המושגים: 1. מה פירוש ‘מושג’? 2. מה פירוש ‘בלתי מושג’?
בשאלה הראשונה אני מתכוון להחלטה האם ההבנה שמשהו הוא בלתי מושג היא עצמה השגה שלו או לא. עניין של הגדרה.
בשאלה השנייה אני מתכוון לדיון האם כשמשיגים אספקט מסוים של משהו הוא מפסיק להיות בלתי מושג, או שמא הוא בלתי מושג מהאספקטים האחרים. שוב עניין של הגדרה.
אם תניח שהשגה כזאת היא השגה ותשיב שבלתי מושג פירושו מכל האספקטים, אז ברור שאי אפשר לומר על משהו שהוא בלתי מושג.
אם ההבנה שהוא בלתי מושג היא בעצמה אינה השגה שלו, אז כמובן אין שום בעיה.
ואם הבנה זו היא השגה אבל ‘בלתי מושג’ מתייחס לשאר האספקטים שלו, שוב אין בעיה.

פלג הגיב לפני חודש 1

תודה על התשובה המאוד מהירה,
איך תיתכן אמירה לגבי דבר כלשהו ולומר שזוהי אינה השגה שלו?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

תחליט לבד. נתתי לך שתי אופציות. אם אתה חושב שזו כן השגה שלו אז אינך יכול לומר שאין לך בו שום השגה.

הפוסק האחרון הגיב לפני חודש 1

זו סתירה לומר על משהו שהוא בלתי מושג.
מצד אחד “משהו” ומצד שני “בלתי מושג”.
לדוגמה, אינך יכול באמת לומר על אלוהים שהוא בלתי מושג, כי אם ככה אז מהו אלוהים? מה שכן אפשר לומר זה על דברים מושגים שהם אינם אלוהים. ואז אלוהים מוגדר על דרך השלילה.

השאר תגובה