האם יש השגחה?

שו”תקטגוריה: כלליהאם יש השגחה?
אלי שאל לפני 2 שבועות

אתה טוען שהופסקה השגחת ה’ על העולם. בנביאים כתוב שתהיה גאולה וה’ יקבצנו מארבע כנפות הארץ, האם זה לא מעיד על השגחה? גם אם תאמר שיכול להיות שעם יכול לחזור לארצו אחרי גלות ארוכה וזה לא בהכרח מעיד על השגחה, אבל אם הנביאים ניבאו על זה זה אומר שה’ דאג לזה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

1. את דברי הנביאים ניתן לפרש בצורות שונות. להזכירך, בתורה גם כתוב עין תחת עין ופרשת בן סורר ועיר הנידחת. ובאמת ר’ הלל בגמרא סנהדרין חשב שלא יהיה משיח, ואני מניח שגם הוא הכיר את הנבואות הללו.
2. אם מפרשים את הנבואות הללו כפשוטן אז באמת הקב”V מבטיח גאולה. אבל גם זה יכול להתגלגל בדרך הטבע (דרך הציווי לשבת בא”י ולשמר את היהדות וכו’). לכן ההתממשות לא אומרת שהוא דאג לזה. אמנם נכון שיש ערובה שאם לא נעשה זאת בעצמנו הוא יביא זאת על ידי מעורבות שלו. לכן בהחלט תיתכן מעורבות שלו בגאולה. אני עסקתי בעיקר בשאלה האם הוא מעורב בחיי היומיום שלנו.

השאר תגובה