האם יש חובה לרחוץ את הרגליים כל יום?

שו"תקטגוריה: הלכההאם יש חובה לרחוץ את הרגליים כל יום?
דביר שאל לפני 2 שנים

הרמב"ם (תפילה ד ג) פוסק שלפני תפילת שחרית יש לרחוץ "פניו ידיו ורגליו". 
האחרונים משערים שמקורו בשבת (נ) "רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום בשביל קונהו משום שנאמר וכל פעל ה' למענהו" או בחולין (קו.) העוסק בנטילת ידים שחרית במי חמי טבריה. רבי יוחנן אומר שם שניתן לטבול בחמי טבריה אבל לא לרחוץ פניו ידיו ורגליו. משמע מכאן שצריך לרחוץ רגליים לפני התפלה. 
הלכה זו מובאת גם בסידורי הגאונים ובמחזור ויטרי.
מהגמרות לא נראה בבירור שיש חיוב דווקא לפני תפילת שחרית, אבל לכאורה יש חיוב כל יום לרחוץ את הרגליים.
האם לדעת הרב יש חיוב הלכתי כזה? או שיש אפשרות אחרת יותר מסתברת?
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לא נהגו כן, ואיני חושב שיש חיוב כזה. כעת חשבתי שאולי זו השפעה מוסלמית.

דביר הגיב לפני 2 שנים

זה מובן מהגמרות שהבאתי, גם אם זו השפעה מוסלמית (זה מופיע גם במחזור ויטרי- האשכנזים הושפעו מהמוסלמים?) כל עוד פסקו אותה בבית דין הגדול (התלמוד הבבלי), אנו מחוייבים לקיימה, לא כך?

השאר תגובה

Back to top button