האם יש חיוב הלכתי להתפלל עם כובע?

שו”תקטגוריה: הלכההאם יש חיוב הלכתי להתפלל עם כובע?
מ' שאל לפני 12 חודשים

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

לא. יש כאלה שזה המנהג אצלם.

משה הגיב לפני 12 חודשים

ומה גדר מנהג זה? מחייב אותי (כל משפחתי ועדתי עם כובע וחליפה)?

מיכי הגיב לפני 12 חודשים

עקרונית מנהג מחייב. אתה יכול לעשות היתר נדרים או לעבור למקום שבו לא נוהגים כן ואז אולי יש מקום לסברא שמנהג המקום גובר על מנהג אבות.
בשולי דבריי אעיר שמעודי תמהתי מה מועיל היתר נדרים בזה. אם לנהוג מנהג טוב ג פעמים (מדוע ג? בשו”ע נראה שדי בפעם אחת) הוא נדר ההתרה תבטלו. אבל מכלל חיוב מנהג של “אל תיטוש” לא יצאנו. וכי ההתרה מבטלת את העובדה שכך נהגו או את חיוב “תיטוש”?
אבל מה אעשה שכן נהגו, ומנהג ישראל דין הוא. וגם אי איישר חילי לא אבטליניה (=לא אתיר להם את הנדר 🙂 )

אבי הגיב לפני 12 חודשים

אולי הסברא היא שמנהג המקום כולל פטור ממנהג אבות למי שעשה התרה 🙂

השאר תגובה