האם יש חיוב הלכתי להתפלל עם כובע?

שו”תקטגוריה: הלכההאם יש חיוב הלכתי להתפלל עם כובע?
מ' שאל לפני שנה 1

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא. יש כאלה שזה המנהג אצלם.

משה הגיב לפני שנה 1

ומה גדר מנהג זה? מחייב אותי (כל משפחתי ועדתי עם כובע וחליפה)?

מיכי הגיב לפני שנה 1

עקרונית מנהג מחייב. אתה יכול לעשות היתר נדרים או לעבור למקום שבו לא נוהגים כן ואז אולי יש מקום לסברא שמנהג המקום גובר על מנהג אבות.
בשולי דבריי אעיר שמעודי תמהתי מה מועיל היתר נדרים בזה. אם לנהוג מנהג טוב ג פעמים (מדוע ג? בשו”ע נראה שדי בפעם אחת) הוא נדר ההתרה תבטלו. אבל מכלל חיוב מנהג של “אל תיטוש” לא יצאנו. וכי ההתרה מבטלת את העובדה שכך נהגו או את חיוב “תיטוש”?
אבל מה אעשה שכן נהגו, ומנהג ישראל דין הוא. וגם אי איישר חילי לא אבטליניה (=לא אתיר להם את הנדר 🙂 )

אבי הגיב לפני שנה 1

אולי הסברא היא שמנהג המקום כולל פטור ממנהג אבות למי שעשה התרה 🙂

השאר תגובה