האם נידה היא דבר שבערווה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהאם נידה היא דבר שבערווה
mikyab צוות שאל לפני שנה 1

נשאלתי בוואטסאפ, כיצד להבין את דברי תוס' בגיטין שכותב שנידה אינה דבר שבערווה לעניין אין דבר שבערווה פחות משניים (לפי תוס' המקור לנאמנות ע"א באיסורים הוא מנאמנות האישה בענייני נידה).

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

תשובה: דבר שבערווה בהקשר זה (שנדרשים שני עדים) משמעותו עניין משפטי של מעמד אישי. צריך שני עדים בכל נושא משפטי, כלומר או בענייני חושן משפט (ממונות) או בענייני מעמד אישי (אהע"ז). אבל בענייני או"ח ויו"ד די בעד אחד וזה נדון על ידי רב ולא על ידי בי"ד. ראה מאמרי על חובות וזכויות והגדרת חו"מ. ענייני נידה אינם עניין משפטי (לכן דיניה מופיעים ביו"ד, והם נדונים על ידי רב ולא על ידי בי"ד), ולכן די בע"א.
ראה בהרחבה כאן: https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A2

איש לא ברור הגיב לפני שנה 1

שלום רב
החילוק בים יורה דעה לחושן משפט ברור מה שלא ברור זה מה נקרא אבן העזר למה נידה זה לא שינוי המעמד הרי היא עכשיו אסורה
יש גמרא שלהעיד על כהן שהוא בן גרושה צריך שניים

עוד יש לדון האם להעיד על פלונית שהיא אחותו ואסור לו תישא אותה האם צריך שניים

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אבהע"ז הוא מה שקרוי בעולם המשפטי – מעמד אישי. נידה ודאי לא שייך לשם. להעיד שפלונית היא אחותך זו עדות על מעמד אישי שלה (יחסי משפחה). אבל עדות שמישהי נידה לא קשור למעמדה האישי ולכן זה לא אישיו משפטי.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

וכמובן עדות שמישהו כהן היא גם עדות על מעמד אישי, ולא על מצב זמני של אדם ספציפי.

השאר תגובה

Back to top button