האם עדי קידושין צריכים לראות את נתינת הטבעת

שו”תקטגוריה: הלכההאם עדי קידושין צריכים לראות את נתינת הטבעת
אורן שאל לפני 3 חודשים

שלום הרב,
לפני כמה שנים הייתי עד בחתונה של חבר שלי וזכור לי שלא ראיתי את רגע נתינת הטבעת כי הצלם ועוד אנשים שהיו בחופה התקרבו והסתירו לי את נתינת הטבעת. ראיתי את הרמ”א שהבאתם בפס”ד לביטול הקידושין:

וצריכים העדים לראות הנתינה ממש לידה או לרשותה, אבל אם לא ראו הנתינה ממש לידה, אף על
פי ששמעו שאמר: התקדשי לי בחפץ פלוני, ואחר כך יצא מתחת ידה, אינן קידושין עד שיראו
הנתינה ממש (תשובת רשב”א סי’ תש”פ). ואין הולכין בזה אחר אומדנות והוכחות.

האם לדעתך יש לחשוש לקידושין או לקדש שנית מספק?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

אני חושב שלא, כי יש כאן כמה ספיקות. שאר האנשים ראו, וגם אם לא הוגדרו כעדים עדיין יש דעות בהלכה שהם נחשבים כעדים.
מעבר לזה, הר”ן מבאר את שיטת הרי”ף שאינו דורש עדי מסירה על גירושין אם היו עדי חתימה בגט, ומסביר שעצם יציאת הגט מתחת יד האישה אחרי שהבעל כתבו מעידה שהוא נמסר לה, ולכן יש כאן אנן סהדי של גירושין. המצב כאן לא יותר גרוע מזה.
ויש עוד לפלפל, ואכ”מ.

נדב הגיב לפני 3 חודשים

לכאורה יש לחלק מקידושין כי גט חוב לאישה.

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

לא הבנתי. מה בכך שזהו חוב לאישה?

השאר תגובה