האם צריך להתעטף בטלית בשעת התפילה?

שו"תקטגוריה: הלכההאם צריך להתעטף בטלית בשעת התפילה?
קורח שאל לפני 2 שנים

א. אינני מבין מדוע יש להתעטף בטלית בשעת התפילה.
ישנה הסיבה, שאומרים שטלית קטן לא מספיק גדולה בשביל לצאת בה ידי חובה (אם כן, למה לובשים אותה?). 
עדיין, הרי סיבה זו, יפה כוחה למשך כל היום כולו, ולמה רק בשעת התפילה.
ועוד, צעירי אשכנז יוכיחו, שאינם מתעטפים בטלית עד גיל עשרים ושלושים, ולמה ייפטרו (וכן זעק המשנ"ב).

ב. אם כן, כגון אני, שמקפיד ללבוש טלית קטן שהקטן מתעטף בו ראשו ורובו, ושמעולם לא הורגלתי להוג בלבישת טלית (אשכנזי צעיר), אפטר מן הטלית גם לאחר החתונה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

בפשטות אין שום חיוב לא בטלית קטן ולא בגדול. זו מצווה מותנה, אם אתה לובש בגד ד כנפות אתה חייב להטיל בו ציצית. אלא שנהגו להתעטף בטלית בתפילה, וניתן להציע לכך כמה הסברים. אבל ככל הזכור לי אין כאן דין מחייב. אמנם לא בדקתי כעת כל הצורך מה מקור העניין.
בכל אופן, בטלית קטן שאין בו עיטוף יוצאים יד"ח. כן מבואר להדיא בשו"ע סי' ח ס"ג. ויש ת=לתלות אולי במחלוקת עם הרמ"א בס"ו שם.
בסי' ח סי"ג הניסוח הוא שאם הולך לביהכ"נ ומתעטף בטלית גדול צריך לברך. לכאורה משמע שאין חובה לעשות כן. אבל יש לדחות שזה בא לאפוקי ממי שכבר היה לבוש בה משעת הקימה.

השאר תגובה

Back to top button