האם רעל נידון כראוי למאכל או לא

שו"תקטגוריה: הלכההאם רעל נידון כראוי למאכל או לא
Asael roth שאל לפני 2 חודשים

כבוד הרב שלום, רעל עכברים המשומש היום מכיל חיטה גרוסה שגיבשו אותה בשיטות שונות. בנוסף מכילה התערובת חומרים אינרטיים שונים ורעל. בהנחה שהחיטה עברה תהליך חימוץ האם זה בכלל האיסור של בל יראה ובל ימצא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

שלום עשהאל.
בהחלט לא. זה לא ראוי למאכל עכבר ולכן אין בזה אפילו איסור דרבנן. ועל כך נאמר, ברוח הימים הללו: "והחיטה צומחת שוב": https://www.youtube.com/watch?v=VV4tK4G6FcI

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

לאחר מכן ראיתי שבאה הבהרה:
סליחה על אריכות הדברים, בתמצית השאלה היא האם כיוון שאוכל מכיל רעל זה הופך אותו ללא ראוי למאכל כלב? או שמדובר בשתי קטגוריות נבדלות, כלומר שהחיטה הגרוסה היא חמץ ולכן היא בכלל האיסור והנוכחות של הרעל אינה רלוונטית. אציין שאני נוטה לאפשרות האחרונה ואוסיף נתון נוסף, שכלבים נוטים לאכול את הפיתיונות האלה.

תשובתי:
בשו"ע או"ח סי' תמב ס"א-ב איתא שפת שעיפשה אינו ראוי למאכל ולכן אין בו בל ייראה. הרי לך שדבר שהיה חמץ ונתעפש ואאינו ראוי למאכל אין בו בל ייראה. אמנם יש אולי מקום לחלק שבפת שעיפשה הפת עצמה התעפשה ולא שנוסף לה משהו אחר, אבל מסברא אין לחלק. יתר על כן, פוסקים רבים כתבו ששפיכת אקונומיקה על פת הוא בגדר ביעור (שהרי להלכה לא בעינן שריפה, כדעת רבי יהודה). וזה כב רממש כמו בנדןן דידן.
אמנם אם ראוי לחמץ בו עיסות אחרות אז דינו כשאור למרות שאינו ראוי למאכל (כמוש"כ המ"ב שם סק"י).

ולגבי מה שכלבים אוכלים את הפתיונות הללו, כיוון שאינו ראוי למאכל אדם, כל הנדון הוא רק באיסור דרבנן (אם ראוי למאכל כלב). אם זה אוכל לכלב למהדרין ולא סתם מכניסו לפה אז אולי יש בזה איסור דרבנן, אבל בפשטות אין בל ייראה דרבנן. ובפת שעיפשה משמע שגם כשראוי למאכל כלב ולא אדם אין בל ייראה אלא אם ראוי לחמץ בו עיסות אחרות.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

ועוד יש להוסיף מסברא שהדבר נעשה לצורך רעל ולכן אין עליו שם אוכל גם אם מישהו/משהו אוכל אותו.

השאר תגובה

Back to top button