האם תעודד נאצי?

שו”תקטגוריה: מחשבההאם תעודד נאצי?
אליעזר שאל לפני שנה 1

רציתי להתעניין בהשקפתך.
ניכר מדבריך בכמה מקומות שמי שהגיע למסקנה שצריך לכפור בתורה ואלוקים אין לך בעיה עם זה, ואתה אפילו מעודדו שיעשה כמסקנתו, ואף מעריץ את האומץ של מי שעשה זאת בפועל [במאמר האחרון, על ירון ידען], ובעצם אתה צודק.
שאלתי היא האם האכפתיות שלך מהאדם לא אמורה לגרום לך לרצות לשכנעו בכל דרך ולהניעו ממסקנתו, היות ולפי מסקנתך הוא מזיק לעצמו באופן חמור.
אדם שיפנה אליך שהגיע במסקנתו שצריך לרצוח את כל האנשים החלשים והגזעים הנחותים, והוא שואל אותך אם להתקדם לקראת ביצועי מעשי… האם תאמר לו שהוא אמיץ ותחזק אותו על החלטתו [אם נעזוב את החשבון של תועלת הציבור] או שמא תדאג להסביר לו בכל דרך אפשרית שהוא טועה.
זכור לי באחד המאמרים שהתכתב כאן אחד שטען שיש להקים קהילה לעודד את ההפלות, וכתבת שם בחריפות, והתבטאת שאתה ‘שוקל’ לצנזר את הדברים. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

ההנחה שלי שהקב”ה גם הוא מתייחס כך להחלטות כאלה (ראה בסוף הטור שהעלית היום. 222). לכן אין להשוות בין מעשה שנזקיו מוכחים לבין מעשה שנזקיו תלויים במידת ההזדה שבו.
ברור שיש חובה לנסות ולגרום לכל יהודי לעשות את חובתו.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אגב, בסוף לא צינזרתי גם שם. 🙂

אליעזר הגיב לפני שנה 1

כלומר, שלולי הנזק התוצאתי לא היית מתקומם כלל, אלא אדרבה משבחו על אומץ לבו [כמו במאמר שציינת]?

אליעזר הגיב לפני שנה 1

הזכרת שאלוקים גם הוא מתחשב בדעתו. פירושם של דברים שאלישע בן אבויה למשל לא אמור להיענש כיון שעשה כמסקנתו [אלא אדרבה, יש לשבחו על אומץ לבו הנדיר]?
ואם תאמר ‘נגיעות’ [אף שבחז”ל מתואר שהיה מסובך בקושיות, וקרא דעות חיצוניות], אשאל מניין לך שאלו של ימינו אינם נגועים, ובאמת הם כן מאמינים אלא הולכים אחר שרירות ליבם.

מניין לך שאלוקים מתחשב בדעת האדם, שמא הוא תובע ממנו לכפוף את דעתו ולעשות כפי שצווה, ואמנם זה לא יועיל במי שבטוח במאה אחוז שהוא צודק [כי אינו מאמין בציווי כלל], אבל מי שבטוח רק בשמונים אחוז יחשוש לעשרים האחוזים וימנע.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

רק שים סימן קריאה אחרי כל שאלותיך. זו תשובתי להן.
ברור! ברור!
ושום נגיעס. אין שום תביעה על טועה באונס למיטב הבנתו. חז”ל כמעט לא הכירו אפשרות כזאת (שאדם פשוט לא יאמין) ולכן פירשו הכל כעצת היצר וכמשהו שיש לגנותו. הארכתי בזה טובא בכמה מקומות.

השאר תגובה