הגדרת "כלל" ו"פרט"

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיהגדרת "כלל" ו"פרט"
חגי שאל לפני 6 שנים

שלום לרב מיכי
 
רציתי לשאול בנושא "כלל ופרט" במידות שהתורה נדרשת בהן.
למדנו בקידושין כ"ד ע"ב:
כי יכה" כלל "שן ועין" פרט  – כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט: שן ועין אין מידי אחרינא לא. "לחפשי ישלחנו" חזר וכלל
לא הצלחנו להבין איך הגמרא לומדת ש"כי יכה"  או "ישלחנו" זה כלל – הרי מדובר במשפט שזה הנשוא שלו – כי יכה איש את עין עבדו. לכאורה יש כאן רק פרט, אחרת אפשר יהיה להכליל כל פועל כ"כלל" – 
"זכור את יום השבת" – יום כלל שבת פרט.
תודה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

ברש"י ובשיטה לא נודע למי שם פירשו שכתוב "לחפשי ישלחנו" במקום "חפשי הוא". הפועל הנוסף בא לרבות שילוחים הרבה. והקשו האחרונים (ראה למשל עצמות יוסף) שלכאורה דברי רש""י אלו מוסבים על ההמשך שמרבים שילוחים ולא כאן. אך לדעתי טעות בידם, ורש"י אכן מתכוין לכאן. ומה שהיה קשה לו הוא בדיוק קושייתך. לכן הוא כותב שריבוי השילוחים בא ללמד שיש כאן כלל בסוף (אמנם זה לא ריבוי שילוחים, אבל השילוח מרבה. וזה ההבדל בין שתי הדרשות: האם מרבים שילוחים או מרבים את הפרט האחרון והופכים אותו לכלל).
יש כאן כעין אם אינו עניין, שכן הריבוי הזה לא מובן (לפי הדרשה כאן. הדרשה בהמשך אכן מוצאת לזה פתרון אחר ואז באמת לא דורשים כלל ופרט וכלל). לכן מסבים אותו להיות כלל למבנה שלפניו.
הערה מחקרית מקופיא: דומני שהכלל ופרט הקדומים הקפידו על כלל ופרט לפי העניין (כמו בקר וצאן יין ושיכר ובכל אשר תאבה נפשך, על פדיון מעשר שני), אך בדורות המאוחרים הרחיבו את הדרשות הללו והכניסו כללים מסוגים עקיפים יותר. ואולי הכוונה בדרשות העקיפות הללו רק לאסמכתא, וצל"ע.

אלון הגיב לפני 6 שנים

שלום הרב,
אתה יכול לתת דוגמאות מהגמרא לכללים העקיפים שהזכרת בפיסקה האחרונה?

תודה.

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

בדיוק כאן ניתנה דוגמה לעניין זה.

חגי הגיב לפני 6 שנים

אולי הרב זוכר עוד דוגמאות לכללים עקיפים ?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

דומני שרוב הדוגמאות הן כאלה. פשוט תחפש דרשות כלל ופרט ותראה מייד. לדוגמה סוכה נ ע"ב, סוטה מו ע"א, נזיר לה ע"א ועוד.

יהודה הגיב לפני 3 שנים

האם ישנו ספר שמרכז את כל מקרי הפרט וכלל, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל שבתורה, כולל כמובן עיון בהם עם מובאות ופירושים?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא מכיר. הספר השני בסדרת לוגיקה תלמודית שלנו, עוסק בדרשות כלל ופרט, התפתחותן והלוגיקה שלהן. אנחנו עוברים על כמה וכמה סוגיות אבל לא על כולן.

רפי הגיב לפני 2 שנים

שאלה לגבי כלל ופרט:
כלל ופרט-אין בכלל אלא מה שיש בפרט. אם כן, למה התורה כתבה את הכלל? היתה כותבת רק את הפרט

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הראשונים על ברייתת המידות מסבירים זאת. אם היה כתוב רק הפרט היינו עושים בניין אב ומרחיבים למקרים שונים. כלל ופרט בא לומר שיש לצמצם יותר. לתיאור מדויק יותר של ההבדל (עד כמה מרחיבים בבניין אב ובמידות כללי ופרטי, גם בכלל ופרט יש הרחבה כלשהי), ניתן לראות בספרי על כללי ופרטי (הספר השני בסדרת לוגיקה תלמודית).

השאר תגובה

Back to top button