הגנה נגטיבית על "השכל הישר" מפני ספקנות

שו"תקטגוריה: פילוסופיההגנה נגטיבית על "השכל הישר" מפני ספקנות
קונ שאל לפני 2 שנים

בס"ד
שלום הרב מיכאל,
אשצדל לשאול בקיצור,
אתחיל בדוג' דידקטית: עולים פעמים רבות השאלות כמו: איך ניתן לדעת שהשמש תזרח מחר אולי לא. השד של דקארט וכו'.
כל הדוגמאות הללו נותנות להסבר של הקומנסנס X חלופה בעלת היתכנות לוגית Y.
ואני חושב שעיקר המענה הנגטיבי טמון בכך שצריך להבדיל בין אפשרות "והיתכנות" לוגית להיתכנות אפיסטמית ואין שום סיבה להניח בכלל שקיים זהות בין הקטגוריות. כי היתכנות אפיסטמית דורשת הנחה נוספת בדבר תיאום בין החשיבה (או מה שמייצר את האפשרות הלוגית) לבין המציאות כשלעצמה.
יתר על כן,
מכיוון שההנחה בדבר אפשרות אפיסטמית דורשת הנחה מובלעת בדבר תיאום שקיים לנו בין ההבנה למציאות. אז כל עוד אנו חסרי ההנחה הזאת אין שום סיבה לקשר בין הדברים.
ונשמע שגם הספקן (שאיננו קיצוני) לא יטען שאנו *חווים* ומניחים "הנחת תיאום" כלפי ההיפותזה הספקנית (שאולי אנו לא מודעים שהיא מתואמת).
למשל, שהשד מתאם בין החשיבה שלנו על השד לבין קיומו.
אבל אם אכן אין לנו את ההנחה הישירה, הבלתי אמצעית, בדבר תחושת התיאום, אז אף אם כחלק מהאפשרות הלוגית נטען שקיימת לנו איזושהי הנחה בלתי מודעת לכך, אך כל עוד היא אכן לא מודעת, אין שום סיבה להניח ההיפותזה הספקנית בעלת איזשהו סיכוי בנוגע למציאות כשלעצמה. (אלא סיכוי 0 בהנחה שמניחים אחידות לכלל ההסברים, או הסתברות בלתי אפשרית, או שגם הדיון הזה תלוי ברמת התיאום והוא חסר מענה מהותית לכל היותר).
אם כן, זה מקהה משמעותית את העוקץ מהשאלה הספקנית גם אם לא מבטל אותה לחלוטין.
כי על זה אמנם הספקן יכול לשאול מי אמר שבאמת אתה מתואם אולי אתה ….. אך לא באמת יוכל להשלים את המשפט כי כל השלמה שכזאת מניחה שלאפשרות לוגית קיימת סבירות אפיסטמית, אך ההנחה הזאת אפשרית רק במסגרת שקיים לנו מאחוריה ההנחה בדבר תיאום. כי הוא לכל היותר מאפשר לספקן להסתפק בנוגע לתיאום על המערכת הזאת, הנוכחית. אך לא מאפשר לו לתת שום הסבר חלופי אחר בעל סבירות ולו מסוימת לכך.
שאלות:
0. האם הטיעון תקף לדעתך?
1. מצב של תיאום חלקי שהוזכר בקצרה לעיל, פוגע בטיעון זה?
כי נראה שבאמת בחלקים שאנחנו סוברים שאיננו מתואמים אנחנו לא מדברים, כמו שאם מישהו שואל שאלות בנושאים שאיננו יודעים נניח מס' האנשים במדינת X. לרוב לא נחזיר תשובה או שניח שהיא בעלת תוקף מסוים.
2. האם בכח האפשרות הלוגית שמניחה שאותה היפותזה חתרנית גם קיימת מאחוריה גורם תיאום מסוים, אך ביחד עם ההסכמה שהאדם ללא היכרות עימה האם היא באמת חסרת סבירות אפיסטמית? .שזהו בעצם העוקץ בטיעון.
3. האם קיימות גם טיעונים פוזיטיביים יותר לקבלת ההנחה בדבר הקומנסנס, פרט לאמונה (מודעת או חושפת) בתיאום? בתוספת ההנחה שזה מה שסביר מעצם הגדרתו.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לא בטוח שהבנתי. אבל אם הבנתי נכון אני לא מסכים. האפשרות הלוגית היא אפשרות אפיסטמית (לדעתי עדיף: אונטית) ולא וודאות אפיסטמית. לכן לא נדרשת כאן הנחה של תיאום. ברור שכל מה שאפשרי לוגית אפשרי אפיסטמית, גם בלי הנחת תיאום. בקיצור, ספקנות לא מניחה שום תיאום בינינו לבין המציאות. להיפך, היא מערערת על התיאום בטענה שבמציאות ייתכנו עוד הרבה דברים אחרים (ואולי גם כאלה שלא עולים בדעתי).
לא נראה לי שיש טיעון לטובת הקומונסנס, כי כל טיעון הזה יעמוד בעצמו על קומונסנס. אני לא חושב שנדרש טיעון. נטל הראיה הוא על מי שמתנגד לקומונסנס.

קונ הגיב לפני 2 שנים

א. מעניין, דווקא עם הדיוק שלך שאתה סבור שיותר נכון לדבר אונטתית אז נראלי קל וחומר.
והרי, עצם ההנחה שמה שאנחנו חושבים בשכל אמור לשקף את המציאות האונטית שלפנינו, היא בלתי אפשרית אלא אם ישנו תיאום.
כפי שבמציאות ייתכנו עוד הרבה דברים אחרים (ואולי גם כאלה שלא עולים בדעתי).
יתר על כן, לשיטתך בעקבות כך שקיימים אינספור איטרפטציות לקו שמקיים יחס בסה"כ מוגדר (בין שני הצירים בין כח לתאוצה) ורק קו אחד נכון מהווה הוכחה לאינטואיציה וקושיה לאקטואליזם.
ק"ו דק"ו שמדברים על המערכת כולה (כולל הצירים וכל מה שאחוריהם).
וכן הרי גם אתה מסכים שאין ספק שמערכת שרירותית תייצר מידע שגוי.

ואם כך, פרט לכך שאין שום סיבה לחשוב שיש קשר בין אפשרות לוגית לאפשרות אונטית ולא נתת שום הסבר לכך. עוד מכיוון שהאפשרות הלוגית היא אינסופית, ואם נניח שניתן לכל הסבר אפשרות זהה, אף שבכלל נשמע לא סביר להתייחס לזה כך (כי אין לנו שום מידע אפילו על התפלגות אחידה), מדובר על הסתברות אפסית.
אז עוד יותר אין לנו שום יסוד להניח שיש זהות בין הדברים (כפי שניתן בקלות לחשוב על מחשב שכותב שטויות).

אם כך, לא ברור מדוע הינך כן רואה זהות בין "אפשרות הלוגית היא אפשרות אפיסטמית". והרי אין שום קשר בין הדברים במחשבה לבין התממשותם למעשה בלי הנחה נוספת בדבר תיאום או שהמח שמייצר את המחשבות מייצר את המציאות, אבל גם זה סוג של תיאום.

ב. ברור שספקנות לא מניחה תיאום ביננו לבין המציאות כפי שאנחנו מבינים אותה. אבל לרוב היא כן מניחה מסגרת של הסבר מסוים שניתן להתייחס אליו כתיאום.
כמו בגלל שהשד של דקארט גורם לי לראות X אני רואה X.
ז"א שהשד פה נמצא בתור תיאום שלא ידוע לי (ולא אוכל לדעתו לפי חלק מהספרים).
ולכן שאלתי האם יש סיבה לראות אפשרות לוגית זאת, כמה שכינתי "הסבר אפיסטמי". כי נראה שבגלל שאיננו בנוי על סמך אמונה *קונקרטית* שאני מתואם, נכון לראותו ולשייכו כמו כל אפשרות לוגית אחרת.

(וזה על סמך יסוד החילוק שהקדמתי בסעיף א', בין חשיבה לוגיות לאמונות אפיסטמיות ושהספקנות נשענת על כך שרואה זהות וערבוב בין הדברים כפי שנראה שאכן אתה טוען כך).
והעוקץ בטיעון מפריד בין כך, ואם כך נשארת לנו "אמונה אחת" לשקול שהיא הקומנסנס. אבל לא שום הסבר מתחרה יהיה אשר יהיה יוכל להתחרות עליו.
והאם לקבלו זה כבר דורש ראיות פוזטיביות אולי כפי שהזכרת. אף שאני לא בטוח שהם מדויקות.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

איבדתי אותך לגמרי. אחזור ואומר שלדעתי ספקנות לא מניחה שום תיאום. ניתן לנסח זאת כ"לשיטתך": לשיטת המאמינים בתיאום יש עוד אפשרויות למה שקיים במציאות. אני כספקן לא יודע מאומה על זה ולא מאמין בשום תיאום.

קונ הגיב לפני 2 שנים

ובכן אז אני חושב שפשוט אנחנו מגדירים אחרת את הספקנות וזה אכן היה המטרה של הטיעון.
כל המטרה של הטיעון היא להראות שקיימים רק שני אפשרויות,
או אמונה בתיאום של הקומנסנס (מה שנראה סביר הוא בעל סבירות אונטית),או חוסר אמונה בתיאום (ואז אף אין שום קשר בין החשיבה לבין המציאות).
אבל לא קיימת אפשרות שלישית. כמו אמונה ב"X" גורם מחתרתי אפשרי שאנו חושבים עליו אך איננו "מאמינים" בו. או כל אופציה או מסקנה "X" אחרת.
וזהו אכן מטרת הטיעון רק או "קומנסנס" או "שתיקה".

ואז כדי להכריע בין שני האופציות מה שנותר זה ראיות פוזטיביות לעמדה של אמונה בקומנסנס.
אבל כאן דובר על הגנה נגטיבית (מסקנת הטיעון שהספקן מחויב לשתוק).
ואכן להגנה פוזיטיבית נהוג להשתמש ביסדנות (Foundationalism). אבל על זה צריך כבר לדון בנפרד.

השאר תגובה

Back to top button