הדיוט מדעי בדיון הלכתי

שו”תקטגוריה: מטא הלכההדיוט מדעי בדיון הלכתי
בועז שאל לפני שנה 1

שלום רב.
לא פעם שמעתי על דעתו של החזו”א שיש בהפעלת חשמל בשבת משום בונה, שהוא לא הבין בחשמל.
מלבד שלענ”ד אין שום בסיס לטענה זו, וקרוב לומר שהחזו”א הבין גם הבין בחשמל.
אבל עיקר טענתי הייתה שבשביל לדון במה שנוגע להלכות שבת אין צורך כלל להבין בחשמל, די לנו לראות שחיבור שני החוטים יוצר פעולה כל שהיא בשביל לדון בה מבחינה הלכתית [זכר לדבר דברי האחרנים שאין לדון במה שאינו נראה לעניים].
מה דעת הרב על כך?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לדעתי יש ויש בסיס לתחושה הזאת. לא סביר שהחזו”א הבין מהו חשמל כי בשביל להבין זאת צריך ללמוד לא מעט והוא לא עשה זאת.
יש לחזו”א כמה הנמקות שונות לאיסור חשמל, וחלקן נראות תלושות לגמרי. אמנם דווקא טענתו שזה מעורר את החוט ממוות לחיים נראית לי הגיונית מאד (שמעתי זאת לראשונה מהרב שבתי רפפפורט), ואף עסקתי בה בשיעור הזה:
https://soundcloud.com/mikyabchannel/mu38nc3axt6f
באשר לשאלה עד כמה צריך להבין כדי לקבוע הלכה, אני נוטה לחשוב שברוב המקרים זה לא כ”כ חשוב. אבל יש מקרים שכן. בזה עסקתי בשיעור הקודם שם, שלצערי אין לי הקלטה שלו.

ספי הגיב לפני שנה 1

חבל על דאבדין ולא משתכחין.

משה הגיב לפני שנה 1

לחזוא שתי טענות, האחת היא ממוות לחיים והשניה היא שיש כאן ביטול הוטי המעגל זה לזה והביטול נידון כתקיעה. זה נשמע תלוש?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

יש עוד טענות, למשל: תוקע להחשמל בהחוטים. לדעתי יש אפילו עוד.

משה הגיב לפני שנה 1

זה הביטול הנזכר בדברי, שבכלל אינומטענה הזויה ואין צעוד טענות

בני הגיב לפני שנה 1

תוכל נא להסביר משמעות: תוקע להחשמל בהחוטים

וגם להסביר :ביטול הוטי המעגל זה לזה והביטול נידון כתקיעה

משה הגיב לפני שנה 1

בגמ’ בשבת נזכר שמחבר שני חפתים בתקיעה (חיבור חזק) חייב. החזו”א מבאר שזה אינו עניין של חוחזק אלא שאם החיבור חזק החלקים התבטלו זה לזה ונהיו חפץ אחד וזהו בונה (בכלים).
הוא טוען שזה מה שקורה בסגירת מעל של חוטי חשמל (אני ממוצא הונגרי אז יצא “הוטי”).
נכון שההנחה שכאשר אני מדליק חשמל זה ביטול חוטים שהרי אני רוצה שיהיה אפשר לכבות. החזו”א מתייחס לכך, בדוחק)

השאר תגובה