הדלקת נרות יו''ט

שו”תקטגוריה: הלכההדלקת נרות יו''ט
נור שאל לפני שנה 1

1 כתוב שמותר להדליק נרות ביו”ט מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש הותרה נמי, יעוין תוס’ פסחים ה. שלצורך מצוה אסור. לפי”ז היום שהדלקת נרות אינה לאור כי יש מספיק אור יאסר להדליק ביו”ט?
2 לפי הסוברים שלחשמל יש דין אש האם מותר להדליק נרות ע”י חשמל?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1
  1. כוונתך להדלקת נרות סתם, לא לצורך מצוות נר של יו”ט? כשזה לא לצורך כלל ודאי שאזור להדליק. גם בזמנם היה אסור.
  2. יש פוסקים שמתירים להדליק בחשמל. מטעם הדין ודאי מותר, אבל המנהג הוא להדליק בנרות רגילים.
נור הגיב לפני שנה 1

1. לצורך מצוה. צורך מצוה לא נקרא צורך, פעם היו מדליקים לצורך המצוה שמטרתה שלא יהיה חושך בבית ויכשל בבורות בביתו.
היום אין חשש כזה, ממילא, המצוה נשארה [בטל טעם לא בטלה תקנה], אך ביו”ט אסור להדליק ויצטרכו להדליק מעיו”ט

השאר תגובה