ההבדל בין אב מלאכה לתולדה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיההבדל בין אב מלאכה לתולדה
משה ק. שאל לפני 2 שנים

בתחילת מסכת בבא קמא שואלת הגמרא

"ומאי איכא בין אב לתולדה? נפקא מינה דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא".

אני אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין אב לתולדה. בסופו של דבר יש 39 חבילות מלאכות, בכל חבילה יש אב והרבה תולדות, אם הוא עושה שתי מלאכות מחבילה אחת (שתי תולדות מאב אחד, או אב ותולדתו) אינו חייב אלא אחת, אם הוא עושה שתי מלאכות משתי חבילות (שתי אבות, שתי תולדות מאבות שונים או אב ותולדה של אב אחר) הוא חייב על אחת ואחת. אבל בתוך חבילת דש לדוגמא, אין הבדל האב 'דש' לתולדה 'סוחט', ולמעשה אין שום נפק"מ לשאלה אם מלאכה מסוימת היא אב או תולדה אלא רק לשאלה באיזה חבילה היא נמצאת.
כמעט כל למדן שהצעתי בפניו קושייה זו מיד אמר לי שאולי זאת ההדגשה המוזרה של רש"י: "לא מיחייב אלא חדא – אאב מלאכה אבל אתולדה דידיה לא מיחייב", כלומר שאין נפק"מ מעשית אלא נפק"מ מטפיזית, העונש מגיע על האב ולא על התולדה, אבל זה מוזר מאוד לומר את זה, לדעתי.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

ראשית, לא הבנתי למה שיהיה הבדל. גם אם אין הבדל אז אין. האבות הם רשימה של 39 מלאכות (כנראה אלו שהיו במשכן, ותליא בתוס' ומפרשיו ריש ב"ק), והתולדות הן המלאכות שנלמדות מהאבות הללו.
שנית, הר"ח ר"פ כלל גדול חידש שיש תולדה לתולדה, אבל לא בטוח שכולם מסכימים.
שלישית, אם אכן החיוב הוא דווקא על האב או על התולדה ולא על שניהם, אז ייתכנו כמה נפ"מ, במי שעשה אב ותולדה דידיה, אבל על האב אינו חייב מיתה ועל התולדה כן (למשל התרו בו רק משום התולדה). ייתכן שיהיה פטור מכלום, שהרי קי"ל כחזקיה שחייבי מיתות שוגגים גם פוטרים בקלבדר"מ.
רביעית, אם יש רשימה של 39 אבות, וכעת אנחנו דנים על עוד מלאכה שלא נכנסת תחת אף אחד מהם, אזי לא יהיה חייב (קשור לנקודה השנייה).
חמישית, יש אבות שיש להם שני מאפיינים שונים, כמו בונה שצריך להיות קיבוץ חלקים ויצירת חלל. וכתבו רא"ז והקה"י (בסימן על בנין בכלים), ולכן יש לו שתי תולדות שלא דומות בכלל זו לזו: מגבן הוא רק קיבוץ חלקים בלי יצירת חלל, ואוהל הוא יצירת חלל בלי קיבוץ חלקים. אם האב היה מגבן ולא בונה, אזי יצירת אוהל לא הייתה מלאכה אסורה בשבת. ודוק היטב.
ושישית, נפ"מ לגבי התראה, שנחלקו הפוסקים האם יש להתרות משום הפסוק או משום האב, ואז הנפ"מ משום מה להתרות.

משה ק. הגיב לפני 2 שנים

השאלה שלי לא הייתה אם יש הבדל בין אב לתולדה ואם כן מהו, אני שואל על הגמרא. היא אמרה הבדל כלשהו ואני לא מבין אותו. תוס' עצמו על המקום מזכיר את ההבדל בהתראה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

לא הבנתי מה השאלה. חשוב להגדיר רשימת אבות כדי למיין את כלל המלאכות לפי הכותרות השונות. מי מהקבוצה ייחשב כאב זה פחות חשוב, אבל זה שיש אבות ותולדות יש לו משמעות.

השאר תגובה

Back to top button