הודיה

שלום כהן שאל לפני 7 חודשים

שלום כבוד הרב מדוע הגוים אינם מצווים בברכות על האוכל על נפלאות הטבע כגון ברק ורעם וכולי?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

לא יודע. מדוע אינם מצווים על השיתוף? שם כבר מדובר ממש בעובדות.
אולי אצלם אין ערך בעמידה מול הקב”ה אלא בשמירה על צלם אנוש (שבע מצוות בני נוח).

בועז הגיב לפני 7 חודשים

האם אין מקום לומר שכשם שלגבי ישראל לא מצינו צוויי על המידות לגודל פשיטותו (כידוע בשם מהרח”ו) כך גם בני נח לא נצטוו על ההודיה לגודל פשיטותו?

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

אז למה בישראל כן? אמנם זה מדרבנן.

שלום כהן הגיב לפני 6 חודשים

מה זה אןמר שיתוף?

שלום כהן הגיב לפני 6 חודשים

גם איך שאני מבין את זה הודיה על הטוב של אלוקים זה חלק משמירה על צלם אנוש הכרת הטוב זה משהו מוסרי

mikyab צוות הגיב לפני 6 חודשים

שיתוף הוא אמונה בכך שבנוסף לקב”ה יש עוד אלוהים יחד איתו. הכרת טובה מחייבת את כל באי עולם, וברור שגם את הגויים. לכן הם חייבים להכיר טובה לקב”ה. אבל הכרת טובה אפשר לבטא בכל מיני צורות או אפילו רק להרגיש אותה. הצורה של ברכה בנוסח שלנו אינה הכרחית, וזה מוטל רק על ישראל.
אגב, פעם הוכחתי שיש חובת ברכה מדאורייתא להודות ולהכיר טובה לקב”ה. החובה דרבנן היא רק לעשות זאת באופן שחכמים קבעו. בניסוח הזה, הגויים חייבים בחובה דאורייתא ולא בחובה דרבנן.

השאר תגובה