הוכחה חותכת לתורה

שו”תקטגוריה: אמונההוכחה חותכת לתורה
אילן שאל לפני 3 שנים

שלום כבוד הרב, אני הרבה זמן מרגיש רפיונות באמונה, ובעיקרון ההוכחה שלי שהתורה אמת היא בעיקר הצופן התנכ”י…  אבל זה לא מספיק לי.. אשמח אם תיתן לי תשובה מלאה והוכחה חותכת שהתורה אמת… ויש לי עוד בעיה. בתורה נאמר:\”וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עיניך\” . עכשיו מאיפה אנחנו יודעים שזה תפילין? מאיפה אנחנו יודעים שזה לא פסוק מטאפורי? למשל במקום אחר נאמר: \”לזכרון\” ולא \”לטטפת\” אשמח אם תיישב את כל העניינים.. (נ.ב מעדיף שההוכחה לא תיהיה על סמך גילוי המוני כי יש סרטונים של ערוץ היגיון ומדע ישראלי המפריכים את זה)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום אילן.
אין לי הוכחה חותכת וחד משמעית ואני לא חושב שלמישהו יש. לא לאמיתות התורה ולא לשום דבר אחר בחיים. זו שאלה של התרשמות כללית. תוכל לקרוא על כך במחברת החמישית כאן באתר.
כל פסוק יכול להיות מטפורי, אבל אם אין הכרח להוציאו מפשוטו או רמז לכך שמדובר במטפורה לא עושים זאת. כמו שאם מישהו שואל אותך מה השעה לא תאמר לו בוקר טוב בהנחה שהוא התכוין למטפורה. מעבר לזה, תושבע”פ אומרת לנו שהכוונה היא לתפילין, ולכן הנחה סבירה היא שלזה אכן הכוונה.
הסרטונים של ערוצי היגיון ומדע למיניהם שמטפלים בסוגיות אלו בד”כ מאד משעשעים (לא פחות מה ערוצים של מחזירים בתשובה), אבל לא הייתי ממליץ לקחת אותם מדיי ברצינות. בטח ובטח לא נכון לקבוע אפריורי שאין טעם בסוג מסוים של טיעונים כי יש סרטונים בערוצים כאלה או אחרים שמפריכים את זה. בה במידה הייתי ממליץ לך לא להתייחס לסרטונים הללו כי יש בני אדם (כמוני) שמפריכים אותם. מקבל את ההמלצה? אני מניח שלא. אז לא כדאי גם לקבת את ההמלצות שלהם בלנקו, למרות שהם אביריהם הבלעדיים של המדע וההיגיון הישראלי כמובן.

אסף הגיב לפני 3 שנים

אני חושב שהרב ענה כראוי רק אני הייתי רוצה להוסיף אות תשובה לרב,
נתחיל מהסוף,
כיצד יודעים שמצוות תפילין איננה מצווה מטאפורית?
מצוות תפילין מופיעה ארבעה פעמים בתורה, פעמיים בספר שמות ופעמיים בדברים, אם היינו פותחים בספר שמות בלבד אכן ייתכן מאוד שמצוות תפילין היא נראית כמצווה מטאפורית. (וכן ראה שם פרשני הפשט על אתר)\
לעומת זאת, אם נפתח את ספר דברים ובפרט בפרשת שמע למשל (פרק ו’). שם נגלה להדיא שמצוות תפילין איננה נראית כמצווה מטאפורית.
א. הסמיכות בין מצוות תפילין למצוות מזוזה מוכיחה שאין מדובר במליצה. אי אפשר לייחס משמעות סמלית לחוק כתיבה על מזוזות הבית.
ב. וקשרתם “לאות” על ידך וכו’ – האות הוא דבר ממשי בעל ערך סמלי, אות בכל מקום בתורה הוא חפץ ספציפי שמהווה אות. (קשת,ריקועי הפחים של קרח, מטה אהרון, המזבח,מעשה מצוות השבת) ועוד.
ג. קיימים מכנגד מקורות קדומים רבים למצוות תפילין, תרגום השבעים,אגרת אריסטיאס, מתתיהו כ”ג ה, תפילין נמצאו במדבר יהודה ואף בקומראן, ואף לצדוקים.
בספר תושב”ע סמכותה ודרכיה – יהושע ענבל עמ’ 119 מאריך עוד להסביר את ניגוד המשפטים הדי דומים במשלי. ראה שם,
רעיון דברי פה גם לקוחים ממנו שם יש גם מקורות.

בעניין הטענות של סרטוני ערוץ היגיון ומדע ישראלי פעמים רבות כלל וכלל לא מבינות את טיעון ההתגלות של הכוזרי.
תוכל לראות בהרחבה באתר “ערכים בחזית” – https://rationalbelief.org.il/
וברפט פה – https://rationalbelief.org.il/category/the-historical-tradition-of-the-torah/

a הגיב לפני 3 שנים

לגבי הסרטונים של הגיון ומדע ישראלי נגד מתן תורה (“מתן תורה – היה או לא?”), ראה ארבעה מאמרי תגובה פה לקראת סוף העמוד:
https://rationalbelief.org.il/category/pseudo-scientific-propaganda/

אהרן הגיב לפני 3 שנים

בעניין התפילין, בהנחה שכוונת התורה למעשה קונקרטי ולא למטאפורה, יש שאלה מה אמור להיות כתוב באותן תפילין. שאלה זו כבדה בעיני יותר, כי יש ראיות היסטוריות ופילולוגיות נגד המסורת שלנו.

בעניין הצופן התנכ”י, ראה את עמדתו המאוד מסוייגת של הרב (במיוחד מהמתודולוגיה של שני הצדדים) בנספח ל’אלוהים משחק בקוביות’. ראה גם כאן : //www.youtube.com/watch?v=aJ83BXaD02o
מדובר בהרצאה של פרופ’ מיה בר הלל, שנאמרה בפניו של פרופ’ אליהו ריפס עצמו (אבי שיטת הדילוג המודרנית, כלומר אחרי הרב ויסמנדל).
מדובר בהרצאה שמתארת ניסוי שדוחה את מסקנות הדוגלים בשיטת הדילוגים. ההרצאה מועברת בצורה מאוד ברורה, ומספרת על ‘צפנים’ שנמצאו בספר ‘מלחמה ושלום’ של טולסטוי, עי’ שם.
למרות שאין לי את הכלים כדי להכריע בסוגיה, אני מרגיש די מרומה מכך שהמחזירים בתשובה מסתירים את הניסוי הזה. דיברתי עם כמה מהם, כולל שיחה אישית עם פרופ’ ריפס עצמו, ומעולם לא שמעתי מהם על הניסוי המדובר.

אהרן הגיב לפני 3 שנים

למרן אדמו”ר שליט”א,

אפשר לאחל מז”ט לכבוד ט”ו טבת (‘יום הבהיר’)?

ראה במאמרו של דוד נחמן, התוכן והסדר של פרשיות התפילין מקומראן וההלכה של חז”ל – הדומה, השונה וקצת מסקנות היסטוריות’ (קתדרה 112 (מובא בקישור לויקיפדיה, ערך ‘תפילין’. מהניתוח שלו עולה שהיו מכנה משותף לכל התפילין (חוץ מאשר אחת), שבכולן, ארבע פרשיות הקשורות למקומות בהן הוזכרה מצוות תפילין בתורה. יש תפילין בהן מופיעות אותן פרשיות שבמסורת חז”ל ‘הגירסא המצוצמת’, ויש תפילין ב’גירסא מורחבת’, שבהן יש פרשיות נוספות הצמודות לפרשיות שבתפלין שלנו. יש תפילין שבהן חסרה פרשת ‘והיה אם שמוע’ ו’והיה כי יביאך’, אך אי אפשר להכריע בהן אם לא היו במקור או שהיו ואבדו.
לגבי סדר הפרשיות – יש שם גם כסדר רש”י וגם כסדר ר”ת (שהמשותף לשניהם ‘קדש והיה כי יביאך – מימין; שמע והיה אם שמע- משמאל’) וגם כ’תנא איפכא’ (‘שמע והיה אם שמע – מימין; קדש והיה כי יביאך – משמאל’). וראה בהסברו של הערוה”ש או”ח סי’ לד, שמה”ת גם סדר רש”י וגם ר”ת – כשרים.

ולגבי הראיה מטולסטוי הגיב לפני 3 שנים

לגבי הניסוי שהתיימר להפריך את מימצאי הדילוגים בתורה – הטיעון כבר נידון בספרות מדעית, וזכה לתגובות ותגובות לתגובות. סיכום,והפניות ימצא המעוניין בויקיפדיה ערך ‘דילוגים בתורה’.
על כל פנים, אחרי שלימדנו טולסטוי: ‘מה זה יהודי? – שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו ובלבד שיתכחש לדתו ויתכחש לאמונת אבותיו’, ‘יהודי הוא סמל הנצח. לא טבח ולא עינויים, לא אש ולא חרב האינקויזיציה הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר את דבר הא-ל. הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה… הוא התגשמות הנצח’ (ראה ‘ויקיציטוט’).
דומני, לאור האמור, שיש ליתן אמון בעדותם של אותם יהודים, עליה מסרו נפשם.
בברכה, ש.צ. לוינגר

אהרן הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה שצ”ל על ההפניה לערך בויקיפדיה.
בעניין התפילין, כבר ציינתי למאמר של נחמן כאן באתר. ממנו עולה כי התקיימה מסורת להבנה אחרת של הציווי. לפי הבנה זו, המצווה אינה לכתוב את הציווי עצמו, אלא טקסט אחר, שצמוד לו. לדעתי, הבנה זו הרבה יותר סבירה, ותוקפה עולה במקום שיש לה גם מסורת.

פרשנות סבירה? (לאהרן) הגיב לפני 3 שנים

חידושו של דוד נחמן אינו בגילוי שהיו תפילין עם נוסח מורחב, נחמן שם לב: (א) שלמרות ההוספות בחלק מהתפילין – הכל נמצא באותן ארבע חטיבות בתורה הכוללות או צמודות לפרשיות שבמסורת. (ב) שלפי מצב הפרשיות, יש מקום לומר שגם פרשת ‘והיה אם שמע’ ו’והיה כי יביאך’ החסרות בחלק מהתפילין – היו כתובות, כך שאין ראיה שמנהג קומראן לא כלל את כל הפרשיות המסורתיות.
לגבי הסבירות – לא סביר שהתורה תדרוש מכל אדם מישראל להחזיק על ראשו מגילות ארוכות בקליגרפיה. זו פריבילגיה שניתנת לביצוע רק בכת אליטיסטית פורשת (כמו שאכן היתה כת קומראן) שחושבת שהיא ורק היא עם ישראל, ומתוך רגש העליונות מחרימה את בית המקדש. הפרשנות הסבירה יותר היא שהתורה תצווה לשים פרשיות קצרות המבטאות בתמציתיות את יסודות האמונה – ייחוד ה’ קיום מצוותיו, השגחתו וזכירת יציאת מצרים, ו’כל המוסיף גורע’..
בברכה, ש.צ. לוינגר

the man the legend הגיב לפני 3 שנים

אהרן שיש בתגובתו בחינת גימט’ 240 (עזרה למתקשים -‘עמלק’),
היי רב,
כיצד אתה רוצה להוכיח מכת שהינה פורשת על המסורת האמיתית? (גם אם הם אומרים שהם בעלי המסורת האמיתית…)
סוף סוף הולכים אחר רוב האנשים ברגע האחרון שיש לנו יכולת לבדוק מיהם וכלפיהם אנו מניחים שהיו תמיד. והם הפרושים כמובן כפי שכבר מזכיר יב”מ שרוב העם הלך אחריהם.
חוץמזה, מצוות התפילין כמובן מורה על צורך בתושב”ע אפילו תושב”ע מצומצמת ככה שזה מחזק עוד יותר את הטענה הדתית.
נ.ב ראוי להוסיף, שחז”ל כבר מציגים צורות רבות של תפילין פסולות מצד מינים שונים ומשונים, ועדיין הם טוענים שסוגים אלו של תפילין פסולים.

עכ”פ עצם זה שאנו רואים תפיסה רחבה מכל הכתות על כך שהתורה היא אמיתית בוודאי מחזקת את יסוד האמונה. וכידוע טעויות של שיכחה, הטמעה חיצונית, פרשנות שגויה לאירוע וגוזמא יכולים ליפול בכל אירוע יסודי, אך לא יכולים להתרחש שקרה עצם האירוע. מעמד הר סיני – כאירוע מכונן.

בברכה,
The man, the legend

בס”ד ט”ו בטבת ע”ח

לאיש האגדי – שלום רב,

אם משתקים בנזיפה (עמלק = ספק) את השואל והתוהה – ייגמרו לו השאלות? אם אנחנו רוצים להציע לו את התשובות שלנו – צריכה להיות לנו הסבלנות להקשיב לטענות ולשאלות, אחרת יחפש את התשובות במקומות פחות סימפטיים מבחינתנו.

בברכה, ש.צ. לוינגר

השאר תגובה