הוספה למקרא

שו"תהוספה למקרא
אבינועם שאל לפני 2 שנים

שלום וברכה,
אם אנחנו מקבלים את ההנחה שחלק מהתורה התווסף בשלב מאוחר יותר ממתן סיני (ימי המלכים לדוגמא) מה מונע מאיתנו לא להאמין שכול הספר הוא למעמד הר סיני?
כלומר אם עם ישראל מוכנים לקבל תוספות שונות מאוחרות יותר בלי וודאות שהם מה' יכול להיות שהם גם קיבלו את ספר התורה כולו בלי הוכחה שהוא מה'.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אין מניעה עקרונית, אבל זה לא סביר. יש כמה מילים פה ושם שכנראה נוספו מאוחר יותר, אבל מכאן ועד הקביעה שהכל מאוחר המרחק רב מאד. אגב, עם ישראל לא קיבל את התוספות הללו כתוספות. אלו יכולים להיות שיבושים שהשתגרו או הערות עריכה (כמו "עד עצם היום הזה" וכדומה) שהוכנסו לטקסט ובשלב כלשהו נבלעו בתוכו ונעשו חלק ממנו.
אגב, גם מי שלא מקבל את האפשרות של תוספות מאוחרות צריך לענות לך מניין לו זה, ואפילו מניין לו שלא הכל מאוחר. זה שמצהירים משהו לא פותר שום בעיה או קושי. לכן השאלה כפי שהצגת אותה, כאילו היא תלויית עמדה, אינה נכונה. השאלה היחידה היא האםפ אכן יש תוספות מאוחרות והאם הכל מאוחר או לא. השאלה אם חושבים X מה מונע מאיתנו לחשוב Y היא חסרת טעם.

אבינועם הגיב לפני 2 שנים

תודה,
אם יוכח איכשהו באופן ודאי שחלקים נרחבים של התורה התווספו בשלב מאוחר יותר, לפי דעתך היה הגיוני יותר להניח ששום דבר ממנה לא נתן בהר סיני?

י"ג עיקרים הגיב לפני 2 שנים

איך זה מסתדר עם כל המצויה בידינו היא הנתונה למשה רבנו ע"ה ? לא כולל תיקוני לשון…?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אבינועם, לא. בעיניי מאד הגיוני שהיה מעמד כזה. ראה במחברת החמישית (או בשיחה החמישית בספר הראשון בטרילוגיה שלי).

י"ג, ייתכן. אבל מעבר לזה בהחלט סביר שהאמירה הזאת היא נורמטיבית ולא היסטורית. כך ראוי להתייחס לכל דבר ולא שכך זה באמת. כמו "כל מה שתלמיד ויק עתיד לחדש הראהו הקב"ה למשה בסיני". ברור לי שזה לא נכון אלא רק שכך ראוי להתייחס לזה, כאילו הכל נאמר למשה בסיני. הלכות שהתחדשו לאורך הדורות מחייבות כמו הלכות שניתנו שם.

אבינועם הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה,
ה"טרילוגייה" היא בעצם הרחבה של המחברות?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הספר הראשון בטרילוגיה הוא גרסה מעודכנת של המחברות.

השאר תגובה

Back to top button