היחס לאגדה כמילי דבדיחותא

שו”תקטגוריה: מחשבההיחס לאגדה כמילי דבדיחותא
ישראל שאל לפני 4 חודשים

באחד התגובות לטורים האחרונים, הובא בשם החת”ס (ללא מקור), שאגדות הש”ס נכתבו בתור “מילי דבדיחותא”, ולא כחלק תורני מחייב.
היות וגם לי היה זכור משהו כזה, ומתוך הכרת הטוב לרב ולאתר, ועקב פתיחת אוצר החכמה המקוון לכל זב וצרוע מוסגר ומוחלט, חיפשת ואף מצאתי את שאהבה נפשי, והעתקתי לכאן. 
רבי ידעיה הפניני הברדשי (המובא בשו”ת הרשב”א ומכונה חכם אבוניט), סובר שישנם אגדות רבות ללא שום משמעות, ותפקידם הוא רק כדי להכניס מילי דבדיחותא והרווחה מכובד העיון, וזה לשונו:
החלק השלישי, כל המאמרים המספרים בשום חידוש יוצא מן המנהג, ועל הכלל בשנוי אי זה טבע שלא ימשך לנו ממנו שום תועלת מבואר באמונה או שום חיזוק, אלא שיזכירו על צד הסיפור לבד, לתועלת הרווחת התלמידים וצורך הכנסתם במילי דבדיחותא, להניח מכובד העיון ועמל הגרסא, וזה בספורי רבה בר בר חנא וזולתם מהדומים להם רבים. הנה נפרש לשון זה בודאי ויוציאוהו מגלויו, ואף על פי שהוא בלי ספק אפשר בחק יכולת האל, ומבלי שימשך ממנו שום היזק מפורסם באמונה.
(מובא בשו”ת הרשב”א סימן תי”ח)
וכך גם כתב הרשב”ץ בפירושו על מסכת אבות, ומאריך בשבח האגדות שהם לצורך הרחבת לבו, וזה לשונו:
וכשימצא גופו חלוש מהלימוד ויצטרך לטייל מעט בשווקים וברחובות יכוין בזה כדי להרחיב לבו לשוב לתלמודו וכמו שאמרו רז”ל (שבת דף ל), כי הוו רבנן חלישי מגרסייהו הוו אמרי מילי דבדיחותא ( – כאשר היו חכמים עייפים מלימודם היו אומרים דברי שחוק), וזהו עניין האגדות הזרות הנמצאות בתלמוד. (מגן אבות על מסכת אבות, פרק ב’ משנה י”ז):

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

ידיעה הפניני הרי חוטף שם באותו מקום על הראש מהרשב”א (בעוון אלגוריזם). אבל התשב”ץ באמת מעניין.

ישראל הגיב לפני 4 חודשים

הבעיה של ידעיה הפניני, (לפחות לפי מה שנטען עליו), הוא שסבר שחלקי ה”אגדה” במקרא הם אלגוריה (אברהם ושרה חומר וצורה, 12 שבטים 12 מזלות, ושאר הבלים פוסטמורונים…

יהושע הגיב לפני 4 חודשים

ראיתי פעם בפורום אוצר החכמה שיהושע ענבל כתב שיש בכמה סוגיות הקבלות בין הבבלי לירושלמי באגדתות שמשולבות בסוגיה ההלכתית (כי הן באותו ענין כללי של ההלכה), וזה אומר שבאמת בבית המדרש היו רגילים להצמיד דווקא את הסוגיות האלה לאגדות האלה. אם זה סתם להפוגה אז לכאורה בלתי תלוי בתוכן ההלכתי.

ישראל הגיב לפני 4 חודשים

יהושע, הגיוני שהאגדות יהיו קשורות להלכות

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

ישראל, ההבלים הפוסטמודרניים הללו עתיקים וקיימים אצל מפרשים רבים. וכי חז”ל לא אמרו שאיוב לא היה ולא נברא? והרמב”ם לא אמר שהמלאכים היו בחלום הלילה? שלא לדבר על חסידים למיניהם.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

ייתכן שהסוגיות עברו עם ההפוגות (כמו שזה עבר אלינו בש”ס). מעבר לזה, השאלה כמה כאלה יש, ומדוע באחרות זה לא כך.

יהושע הגיב לפני 4 חודשים

[מצאתי את ההודעה בפורום אוצהח. מלנקק אולי מישהו יתעניין. השימוש בזה לעניין הפוגות לא כתוב שם ואני מקבל שהוא רופף וגם דורש בדיקה שיטתית. https://tinyurl.com/tuxmt3d ]

שגיא מזוז הגיב לפני 4 חודשים

גם אבן עזרא כותב אתזה

השאר תגובה