היחס למחלוקות בדברי תורה

שו"תקטגוריה: פילוסופיההיחס למחלוקות בדברי תורה
שואל שאל לפני 2 שנים

האם חכמים, כשהם באים לבאר פרטי מצוות בתורה, מגלים את כוונתו המקורית של נותן הציווי; או שהם מחדשים פרטים במצווה על ידי היסקים פורמליים בלי להתעניין בשאלה "למה התכוון המשורר"?
למשל, במחלוקת על איסור חדש בחוץ לארץ, האם הדעה שהאיסור חל גם בחוץ לארץ חושפת את כוונתו של המקורית של הקב"ה, או שהיא מגלה פרט חדש במצווה מבלי להתחייב לכך שכך נמסרו הדברים בסיני?
נפקא מינה לגבי היחס למחלוקות הלכתיות במצוות דאורייתא: האם צריך תמיד לנטות לצד המחמיר, כי אנחנו עוסקים ברצונו של הקב"ה; או שאפשר ללכת "בראש שקט" עם הצד המיקל, כי זו מחלוקת פורמלית גרידא בלשון הכתוב?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

הבאת נפ"מ, אבל לדעתי אין נפ"מ. ברור שחכמים מנסים לקלוע לכוונת הקב"ה, אבל אין להם דרך לעשות זאת למעט שימוש בכלים ובהיגיון שלהם. בוודאי שהם מתעניינים למה מתכוון (ולא התכוון) המשורר. מתכוון בהווה, כי הם לא בהכרח מנסים לקלוע לכוונתו בעת נתינת התורה. לפעמים כוונתו הייתה אחרת, אבל בזמן ובנסיבות הנתונות כוונתו היא זאת. ומעת שיש לך כמה דעות, יש סברא להחמיר כדי לוודא שאתה עושה את הדבר הנכון.
אבל לדעתי אין סיבה להחמיר סתם. ברר את הסוגיא ותגיע למסקנה משלך וזה מה שעליך לעשות. אם אינך יודע אז יש כללי ספיקות.

שואל הגיב לפני 2 שנים

תודה. האם הרב התייחס בכתביו למגמתם של חכמים בפרשנותם ההלכתית?

מיכי הגיב לפני 2 שנים

לא הבנתי את השאלה. וכי הייתה להם מגמה ביסוד הפרשנות שלהם? אני נוטה לחשוב שלא. בפרשנות מעורבים שיקולים ערכיים, אך זו אינה מגמה במובן של שעבוד הטקסט לרצונותיך ומטרותיך. הערכים הם חלק מהעקרונות שהקב"ה רוצה בהם ולכן אני מתחשב בהם בהליך הפרשני. "המגמה" היא לדעת מה נכון ולא נכון לעשות בנסיבות הקיימות.

שואל הגיב לפני 2 שנים

סליחה. ב"מגמה" התכוונתי לתודעה העצמית של חכמים שהם באים לגלות את רצון ה' ולא להעניק פרשנות מחדשת.
האם הרחבת על כך איפשהו, או שזה ברור מאליו?
אולי אני סתם מושפע מהמשפטנים הרדיקליים של ימינו שמתעלמים ביודעין מכוונת המחוקק…

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

לא זוכר שכתבתי על כך. להערכתי הם התכוונו לגלות את האמת (=רצון ה'), כפי שתיארתי אותה. ואכן, יש להיזהר מהשפעות מעולם המשפט של ימינו. המטרה בהלכה היא לקיים את רצון ה', ואילו שופט אין מטרתו לגלות את כוונת המחוקק אלא את הוראת החוק. אבל במובן מסוים זה בכל זאת דומה, כי כפי שהסברתי גם הפרשן ההלכתי מגלה את רצון המחוקק העכשווי ולא את כוונתו המקורית. לכן התעלמות מהכוונה המקורית אינה סותרת זאת.

חבר הגיב לפני 2 שנים

אמרת שגם הפרשן ההלכתי מגלה את רצון המחוקק העכשווי ולא את כוונתו המקורית,
איך נסביר את רבי יהושע שאמר לא בשמים היא? נראה שלא היה אכפת לו לא מהכוונה המקורית ולא מהרצון העכשווי

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

יכול לבוא מישהו ולומר שמבחינת כוונת המחוקק פרטי המצוות אינם חשובים כלל ומה שכן חשוב זה שיהיו מצוות, כלשהן.
וגם אז זה יסתדר לך עם כל ההלכות בהלכה אפילו שהן סותרות לחלוטין את התורה.

טולגינוס הגיב לפני 2 שנים

הפוסק, אבל אם רק צריך שיהיו מצוות כלשהן אז למה הקב"ה לא הסתפק בסט יותר קטן ופחות תובעני. למה לא לוותר על ביכורים למשל, או לקצר את שבת לשעה אחת פעם בחודשיים. אם אפשר להגיע לאותו יעד (שיהיו מצוות כלשהן) ולהכביד פחות על האנשים אז זה מה שהיה ראוי לעשות.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

לפני חטא העגל לכאורה היו רק עשרת הדברות. אחר כך נוספו עוד אז על זו הדרך חזל הוסיפו עוד.

הבעיה היא שבתורה נכתב בפירוש שאסור להוסיף. ולכן השואל נאלץ להניח שחזל מבארים את התורה. אך ודאי שאין זה כך.

טולגינוס הגיב לפני 2 שנים

בתורה כתוב שהרבה דברים נאמרו למשה עוד לפני שניתנו לו לוחות הברית עם עשרת הדברות והוא ירד ופגש את חטא העגל. אבל גם אם נוספו אחרי חטא העגל מה ההסבר לפי התזה שהצעת שהמצוות עצמן הן נטולות טעם מספיק – למה הוסיפו מה שהוסיפו ולא פחות? חבל להכביד על אנשים. ולמה לפני חטא העגל היו עשר דיברות ולא די באחת למשל. יותר סביר שמחוקק המצוות חשב (משום מה) שכל אחת ממצוותיו היא ודווקא היא נדרשת נחוצה ומתאימה.

מיכי הגיב לפני 2 שנים

חבר, אין קשר. הפרשן מחפש את רצון ה' שכתוב בתורה. אין לנו גילוי ישיר מה רצונו העכשווי, וזו המשמעות של לא בשמים היא.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

למה מוסיפים? כי העובד ע"ז נמשך לטקסים ולפרטי טקסים. זה ממלא אותו בתוכן. וזה מה שהיה צריך לעשות. לפחות זה היה הניסיון. ניסיון שכשל בני ישראל המשיכו לעבוד ע"ז.
אז חזל באו עם גישה שונה. אבל אפשר לומר שהכוונה היא אותה כוונה. זה למי שרוצה לפרש כך את הדברים ולא תזה שלי.

חבר הגיב לפני 2 שנים

תודה רבה, שאלה אחרונה:
האם בת קול שיצאה באותו מקרה אינה גילוי ישיר לרצונו העכשווי?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אני לא חושב שיצאה אז בת קול. זו אגדה שמטרתה ללמד אותנו שאל לנו להיזקק למאומה מעבר להבנתנו בתורה.

השאר תגובה

Back to top button