הלבנת פניק (הטעות במקור)

שו”תהלבנת פניק (הטעות במקור)
הכותב בשם בדוי שאל לפני שנה 1

שלום הרב
האם מותר בפורום זה או אחר לכתוב משהו בעת ויכוח שיכול להלבין פניו (או לקפסלק מקלדתו) של מי שכותב בשם בדוי? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לדעתי לא, מפני שעדיין הוא מבויש. אמנם דנו בשאלת בושת שלא בפני אחרים (רמב”ם חובל ה ז, וטושו”ע סי’ תכ ס”ז ועוד, וכנגדם תוס’ כתובות סה ע”ב. ואולי המחלוקת היא רק עלל חיוב התשלום ולא על האיסור, ויל”ע בזה), אבל נדמה לי שכאן זה כן בפני אחרים, בפרט שיש שיודעים מי מאחורי הניק.

השאר תגובה