הליכה לב"ד

שו”תקטגוריה: מטא הלכההליכה לב"ד
מ' שאל לפני שנה 1

לפי איך שהרב מציג ב”מהלכים בין העומדים” על היחס בין ההלכה למשפט מה הטעם לעסוק בלימוד הלכה אם ממילא אי אפשר לחיות על פיו (כמובן בהלכות חו”מ) כמו”כ האם יש טעם ללכת לב”ד שידון לפי השו”ע ולא לבית משפט שדן עפ”י הצורה הנכונה להתנהל?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא לומדים כדי ליישם. הלימוד מטרתו הידבקות בקב”ה וברצונו. הרבה מהתורה לא ישים כיום, ויש מה שלא היה ישים אף פעם (כמו בן סורר או עיר הנידחת).
לגבי הליכה לבית משפט, ראה מאמרי על ערכאות ורענון ההלכה:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9

השאר תגובה