הלכה למשה מסיני בצרורות

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיהלכה למשה מסיני בצרורות
יוסף שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,

  1. לגבי ח”נ בצרורות (מחלוקת רבנן וסומכוס)

הגמ’ (בב”ק יז:) אומרת על ח”נ צרורות “דהלכתא גמירי לה” ורש”י כותב שלסומכוס לית האי הלכתא. הרמב”ם כותב בהל’ ממרים פ”א שדברי קבלה לעולם אין בהם מחלוקת, ואם ישנה – בידוע שהיא אינה קבלה ממשה רבנו. 
כיצד יש להבין את הדין? 
2. האם יש מקום לחלק ברמב”ם בין “קבלה” ובין “הלכה למשה מסיני”? זה מקרי? (למשל, בהל’ נזקי ממון פ”ב נקט בלשון קבלה, ולעניין צבע התפילין הלכה למשה מסיני)
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

יש הרבה מאד דוגמאות כאלה. ראה חוו”י סי’ קצב שהאריך בזה והציע כמה הצעות.
בהקדמ תהשאילתות, קדמת העמק של הנצי”ב, הוא מראה שגמרא גמירי לה מתפרש אחרת לרש”י ולרמב”ם. לרש”י זו הלמ”מ ולרמב”ם זו מסורת קדומה. יש גם מאמר של הרב רבינוביץ (ממעלה אדומים. באחת מאסופות מאמריו) על משמעות הביטוי “דברי קבלה’ ברמב”ם. 

יוסף הגיב לפני 3 שנים

תודה!
ומזל טוב על הטרילוגיה

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

תודה

השאר תגובה

Back to top button