הלכות שבת

שו"תקטגוריה: הלכההלכות שבת
יהודה שאל לפני שנה 1

שאלה בהלכות אמירה לנכרי בשבת: הר"ן על הריף בשבת לט. סובר שבחולה שאין בו סכנה/מצטער אסור לעשות אפילו מלאכת שבות ע"י ישראל. איך הוא יסביר את דברי הגמ' בכתובות ס. שאומרת שגונח יונק חלב, ממנה משמע במפורש שדבר זה מותר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

בגמרא שם מובאות עוד הלכות כאלה. גם בגמרא וגם ברמב"ם משמע שזוהי פסיקה מיוחדת וספציפית ולא דין כללי. בדברים המסוימים הללו לא גזרו. ובאמת צ"ע מה מיוחד בהם. ואולי יש שם עיקרון כללי של מלאכה כלאחר יד, שספציפית לגבי האיסור דרבנן מהסוג הזה לא גזרו (אולי מפני שכשעושה בשינוי זה עצמו מזכיר לו ששבת היום ולא יבוא לאיסור חמור יותר).
בפוסקים מופיע שלכל הדעות מותר איסור דרבנן שנעשה כלאחר יד (תרי דרבנן). אמנם כאן לא ברור האם בציור כזה של יניקה זה תרי דרבנן או חד דרבנן.

השאר תגובה

Back to top button