המדינע – דת"ל

שו”תקטגוריה: אמונההמדינע – דת"ל
ק שאל לפני שנה 1

בס”ד
שלום הרב,
רציתי לשאול, במילה מכת”ר אבל נשמע לי קצת שלחלק מהאנשים ח”ו יותר קל לקבל את עמדתך לגבי התפילות ועוד חלקים מאוד משמעותיים של היהודי בחייו.
אבל קשה לחלקם לקבל את גישתך החילונית לגבי המידנע של הציונים. מדוע?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1
תם. הגיב לפני שנה 1

סנהדרין סד ע”א
אמר רב יהודה אמר רב: יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא.

ח הגיב לפני שנה 1

אף פעם לא הבנתי את האקסטרפולציות האלה.
מה הסיבה להחיל את המאמר הזה של רב מעבר להקשר הספציפי בו הוא דיבר?

תם. הגיב לפני שנה 1

רב הביא את הדוגמא הקיצונית שכביכול הכי לא קשורה לעריות והיא עבירה חשובה בפני עצמה לא פחות והוא גילה שבשורש הדברים הכל זה אינטרסים של ייצרא דעריות כך שבמקומות קלים יותר סביר להניח שהמניע הוא גם כן יצרא דעריות.

השאר תגובה