הנצרות בימינו

שו”תקטגוריה: כלליהנצרות בימינו
ח שאל לפני שנה 1

האם הנצרות בימינו נחשבת כעבודה זרה? האם ניתן להיכנס לכנסיות בשביל להינות מהיופי? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

הנצרות הקתולית נחשבת על ידי רוב הפוסקים כע”ז, אבל לגבי הפרוטסטנטים יש דעות רבות שלא.
בלי קשר לזה, כנסיה היא סוג של עבודה זרה שכן היא מוקדשת לעבודה אחרת שלא על פי ההלכה ובדו להם מצוות ונביאים מליבם. נדמה לי שיש איסור גם בלי להגדיר את הנצרות כעבודה זרה במובן ההלכתי המלא.

בועז הגיב לפני שנה 1

דבריו האחרונים של הרב צ”ע כי כמה פוסקים כתבו שבמסגד מותר להתפלל אע”פ שבדו להם מצוות נביא מליבם.

מיכי הגיב לפני שנה 1

אני מכיר זאת וכך אכן דעת רוב הפוסקים. אבל לענ”ד אין לחלק כמו שביארתי. טכן הביא בציץ אליעזר בשם הר”ן ופסק כמותו.
כעת אין לי מחשב ולכן אביא מתוך שיעור של הרב אוהד פיקסלר:
בדבריו, הרב עובדיה מביא את דברי ה’ציץ אליעזר’ החולק עליו. הרב וולדנברג מביא את שיטת הר”ן בסנהדרין (סא:) שכתב כי למרות שהמוסלמים אינם הופכים את מוחמד לאלוהות, מכיון שהם משתחוים לפניו הרי יש להם דין של עבודה זרה. בעקבות דבריו אלו כותב ה’ציץ אליעזר’:

“הרי למדנו מפורש מדברי הר”ן דגם לעבודת הישמעאלים והשתחויתם לנביא השקר שלהם דין ע”א יש לקדשיהם לכל דבר, וא”כ ברור לפי”ז שגם בית המסגד שלהם שבו הם מבצעים עבודתם יש לו ג”כ דין של בית ע”א לכל דבר ואסור ליכנס לשם…” (שם).

נדמה לי שאין כוונתו לומר שאיסלם הטא כ”ז אלא את סברתי.

השאר תגובה