הספר אמת ואמונה של הרב טל חיימוביץ

שו"תקטגוריה: פילוסופיההספר אמת ואמונה של הרב טל חיימוביץ
יאיר שאל לפני 2 שנים

יש פרויקט שלם של הרב טל חיימוביץ ליצירת הלכות אמונות ודעות וכו'. המאמר העיקרי שלו שמנסה לבסס את כל התחום נמצא בתחילת ספרו אמת ואמונה (קיים באתר אסיף. צירפתי למטה קישור). הרב מכיר את הטענות שם? מה ההתייחסות? ואם לא מכיר, כאמור צירפתי קישור.
תודה.

מבוא – הכרעה בענייני אמונות ודעות


 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לא מכיר. מקריאת הכותרת אני מבין שאין לי מה לפתוח את המאמר. כתבתי לא פעם (ובאריכות בספר השני של הטרילוגיה) שאין חיה כזאת פסיקת הלכות וסמכות בתחום המחשבתי.

יאיר הגיב לפני 2 שנים

אולי הטענה העיקרית שלו שם היא מעין זאת (שאר הטענות אני חושב שדחיתי בקלות):
1. הנחה א – יש מצוות שקשורות לאמונה/תפיסה נכונה
2. הנחה ב- כמו בכל מצווה, יש במצוות אלו גדרים ופרטים
3. מסקנה – צריך להכריע בגדרי מצוות אלו בכלים הלכתיים כמו בשאר המצוות

על מה אתה חולק?

1. אתה לא מקבל בכלל שיש מצוות שקשורות להשקפה נכונה בתורה? הרי עקרונית ברור שאתה מקבל שאם הקב"ה יתגלה לנו אז נקבל את הדברים גם אם נסבור להיפך. כמו כן, קשה לומר שאין בתנ"ך כל הכוונה רעיונית.
2. נשמע סביר
3. אולי פה הכשל? שגם אם יש מצוות כאלה, וגם אם צריך לפרש את גדריהם, עדייו זה נתון לכל אחד ואחד, כי ממילא "אין לרצון מבוא על האמונה"?

החולק הגיב לפני 2 שנים

יישר כח יאיר. אני דווקא נהניתי מקריאת המאמר. בפרט בחלק של היחס לאגדות חז"ל

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

השאלה האם יש או אין מצוות כאלה אינה רלוונטית. גם אם אין מצוות כאלה ודאי יש עניין לברר לעצמך את עמדותיך המחשבתיות. טענתי היא שאין בעניין זה מקום לפסיקת הלכה ולסמכות. ולכן, כפי שכתבת ב-3, גם אם יש מצוות כאלה כל אחד אמור לפרשן כהבנתו (וכמובן ניתן גם לאמץ עמדה של מישהו אחר שנראית לך, אבל בלי קשר להליכי פסיקה כמו בהלכה).

אלחנן הגיב לפני 2 שנים

כבוד רבינו,
אין זה יומרני לעמוד כחומה בצורה מול סוללת הראשונים והאחרונים, שסוברים הפוך ממך?
משהו שם לא זז? אולי יש טעות בהליך המחשבתי, הואיל ורוב ככל הבניין נגדך…?

משה הגיב לפני 2 שנים

אולי יש הבדל בין האמת לבין ההלכה למעשה. הרמב"ם כותב מספר פעמים שאין להכריע הלכה בעניינים שאינם למעשה ובכל זאת הכריע, בהלכות תשובה למשל, כאשר רומז שם לי"ג העקרים המגדירים כפירה לסוגיה והשלכותיהם ההלכתיות. למעשה יש להכריע. אם ההכרעה נכונה? לך תדע

איש הגיב לפני 2 שנים

הרב מיכי אני מסכים איתך, וגם עם היעב"ץ שניסח את זה יפה (בירת מגדל עוז, מוסד המאמין)
"ואחר שהשכל גזר כך אין צורך למצוה, כי מה תועיל מצוה לידע ולהאמין דבר אם השכל יתנגד וימאן לקבלו" ועיי"ש עוד

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

יפה. לא הכרתי. היה יהודי מרתק.

עמנואל הגיב לפני 2 שנים

האמת שכנראה הרמב"ם התכוון במילה "לידע" לא לקבל ( למרות שבספר המצוות כתב "להאמין" אבל זו סוג של טעות תרגום של הטיבונים והתרגום האמיתי היה "לידע". כך הרב קאפח כותב) אלא לברר את מה שנמסר לנו בקבלה. כלומר לידע בראיות ברורות כלשונו ( "שנדע ושיתאמת אצלנו בראיות ברורות ש…") שמה שנמסר לנו שהוא נכון. מכיוון שידיעה כשלעצמה היא כמו ראייה ולא שייך לצוות עליה הכוונה כנראה לציווי על הפעולות שמובילות לידיעה היינו הבירור והחיפוש והבדיקה. המערכת, מתוך בטחון בנכונות האקסיומות שבה, מצווה עליך להגיע לידי ראייה ברורה של נכונותן

לשיטת הרמב"ם זה כנראה היה התשתית למפעל של מורה נבוכים וגם זה מסביר את הפירוט של תוכני הידיעות הללו ( מציאות ה' ואחדותו) הזו בפרק הראשון של יסודי התורה. אלו פירוט אופני קיום המצווה הזו לשיטתו. כמו שעושה בשאר המצוות שכותב "מצוות עשה שיעשה כך וכך ואז מפרט את שאר אופני קיום המצווה. בזמננו אופן קיום המצווה הזו הוא ע"י לימוד מחשבת ישראל ותורת הקבלה (בתוספת מחשבה עצמית. כלומר ללמוד אותן בשביל להגיע להשגת אמת. לא בשביל לדעת מי אומר מה. אבל בלי זה זה בכלל לא נקרא לימוד בלי שום קשר). בעצם המצווה היא ללמוד את מדעי האלוהות.

השאר תגובה

Back to top button