הסתכלות על תמונת אשה במחשב

שו”תקטגוריה: הלכההסתכלות על תמונת אשה במחשב
אליעזר שאל לפני 7 חודשים

 
למה אין לאסור הסתכלות על תמונת אשה במחשב מדין הסתכלות על בגדי צבעונים שאסרו חכמים, שאם אסור להסתכל בבגדי אשה שמכירה כ”ש שאסור לראות את בגדיה [או חוסר בגדיה…] עם תמונתה המצורפת.
ולא מסתבר לומר שרק ‘בגדים’ אסורים אבל תמונת אשה עם בגדיה לא נאסרו, שמה חילוק [לטובה] יש בכך, ואטו לראות הזדווגות של מינים במחשב לא תיאסר משום שזה רק תמונה, כאשר העיקרון שווה [או גרוע יותר].

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

יש להבחין בין איסור פורמלי לאיסור מהותי. אם יש לך חשש מהסתכלות על אישה במחשב יש מקום לדון. אבל באיסור פורמלי מה שנאסר נאסר ומה שלא לא. מעבר לזה, יש מצבים שבהם אין אפשרות לאסור כי אי אפשר לחיות כך. לאסור תמונת אישה במחשב פירושו לא להסתכל במחשב. עינינו הרואות שאף אחד גם לא מקפיד על הסתכלות בבגדים.

אליעזר הגיב לפני 7 חודשים

נימוק ראשון ניתן לקבל, אבל הנימוק השני לא הובן, למה אם אי אפשר יתבטל האיסור [אם נניח שלא כסברתך ש’מה שנאסר נאסר’], בטענה זו ניתן לבטל הרבה מהדינים. [הסתכלות אין עניינה ראיה אלא התעניינות בראיה, וזה דבר שניתן לשמור עליו, אף כי בקושי]

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

כשיש הלכה שלא ניתנת ליישום היא מתבטלת. ראה דוגמאות בתוד”ה ‘אימור’ ע”ז ט”ו ע”א וכן בתוד”ה ‘תשיך’ בב”מ ע ע”ב ועוד. אמנם יש לדון באלו הלכות ובאלו נסיבות, ואכ”מ. בד”כ הלכות שמטרתן הרחקה מאיסור יתבטלו במצבים כאלה, אבל נדמה לי שלא רק כאלה.
בסוגריים כתבת טענה אחרת (שגם אם כשלא ניתן ההלכה מתבטלת, כאן כן ניתן אם כי בקושי). אני לא לגמרי מסכים גם לה. בד”כ מדובר כשניתן בקושי. כשלא נייתן בכלל או כשזה פיקו”נ אז ברור שזה מתבטל ואין צורך לכל הדיון. גם במקרים שהובאו בתוס’ הנ”ל לא מדובר שזה ממש פיקו”נ אחרת לא היה צורך לכתוב את הדברים בכלל.

אליעזר הגיב לפני 7 חודשים

גם הלכה מהתורה?
וכגון אם למשל ההליכה שלנו ברחוב בשבת הייתה אסורה ע”פ הגדרת מלאכת כותב או מלאכה אחרת [מחמת הלווינים ומצלמות] היית מתיר את ההליכה ברחוב משום שההלכה לא ניתנת ליישום בלא קושי גדול?
כמו כן אם היה מוכח שע”י נשיפות פינו אנו מפעילים מזגנים ומכשירים שונים, לא היית מחייב לנשוף בשבת לתוך כלי סגור כדי למנוע זאת? [בהנחה שיש בזה איסור תורה]

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

סייגתי את דבריי למעלה. אין לי קריטריון כללי. הכל תלוי לפי סוג האיסור והנסיבות.

שמעון הגיב לפני 6 חודשים

נראה שההתייחסות לאיסור להסתכל בבגדי נשים וכדומה כפעולה שחז”ל אסרו הוא לא נכון. האיסור הוא להגיע לטומאה בלילה וחז”ל רק ציינו כמה דברים שעלולים להביא לכך. אם תמונה במחשב מגרה יותר, היא אסורה גם בלי שחז”ל יגזרו על כך בפירוש.

מנש הגיב לפני 2 שבועות

שאלת המשך לרב –

מעבר ל’כל מקרה לגופו’, יש לך תובנות (בפוסט או בתשובה יותר מפורטת) על הקריטריונים לביטול הלכה? 

אפשר פשוט להביט בחוץ ולראות מה הציבור החליט לנטוש, אך אני לא בטוח האם בכל סיטואציה זה המדד, והאם עלינו ליישר איתו קו.

בדאורייתא נשמע לי שלא (אלא אם מציאותית המצב באמת הזוי).
האם בכל איסור דרבנן כן?

מיכי הגיב לפני 2 שבועות

שאלה כללית מדי. כעת סיימתי לכתוב על כך ספר (השלישי בטרילוגיה)

השאר תגובה