העוסק במצוות תלמוד תורה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיהעוסק במצוות תלמוד תורה
אורן שאל לפני 5 שנים

שלום הרב,
ידוע הכלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. לכאורה קשה מה שפסק הרמב”ם (פ”ג מהל’ ת”ת ה”ד): “היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה, אם אפשר למצוה להעשות ע”י אחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו – יעשה המצוה ויחזור לתורתו”. והרי מה שונה מצוות תלמוד תורה משאר המצוות שיש להפסיקה כדי לקיים מצוות אחרות. מדוע לא אומרים גם לגביה העוסק במצווה פטור? אולי אפשר לדייק מפה שאין בכלל מצווה ללמוד תורה מעבר לשיעור המינימלי של קריאת שמע בוקר וערב?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

המאירי מסביר שהלימוד מטרתו לקיים, ואם בגלל הלימוד אתה נמנע מלקיים הוא מאבד ממשמעותו. אני מניח שזו קביעה בעלת ערך חינוכי שבאה להזכיר לנו את חשיבות הקיום.

השאר תגובה

Back to top button