הערכה לאל

שו”תקטגוריה: מחשבההערכה לאל
נועם שאל לפני חודש 1

שלום הרב, מחנכים אותנו מהילדות להעריץ את אלוקים, מקורות היהדות מלאים בדברי שבח לאל וכך גם לאינטואיציה הרגשית שלנו אלוהים הינו מושא להערכה. אך האם באמת יש על מה להעריך אותו ולכבדו? הרי אם הוא מושלם מטבעו, הרי שאין לו ברירה אלא לעשות החלטות טובות, וכן מעשים טובים וצודקים. למה שאעריך את ה’ אם אין הוא באמת עושה (או עשה) מאמץ להיות המושלם שהוא. ההערכה אליו יכולה להיות אסתטית, כמו הערכה לנוף יפה, אך לא יותר.
שאלתי עולה מתוך רצון להבין וחרף קושי רגשי שיש בהעלאת שאלה זו.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אני לא רואה שום סיבה בעולם להעריץ את אלוקים במובן שאתה מתאר. אפשר להעריץ את שלימותו כשלעצמה (כמו התפעלות ממשהו מושלם), לא את זה שהוא הגיע אליה. כעין זה ראה במאמרי על הכרת הטוב.
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94

נועם הגיב לפני חודש 1

אז מאין הציפייה מאיתנו לאהוב אותו? אני יכול אולי לראות בו מעין אידיאה שאני מחוייב לה ורוצה להדמות לה, אך איך אני יכול לפתח רגשות כלפי אלוקים?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא בטוח שמצוות אהבת ה’ עוסקת ברגש. יש לדון לגבי אהבה בכלל, ועסקתי בזה בכמה מקומות. בספרי אנוש כחציר, במאמרי על רגשות בהלכה:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
ויש גם טור 22 שעוסק בזה.

השאר תגובה