הצבעה לג’ ואמונת “גדוילים”

שו”תקטגוריה: פילוסופיההצבעה לג’ ואמונת “גדוילים”
בנימין גורלין שאל לפני 3 שנים

*** נמחק ****

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

בנימין, אני מוחק ומוחק, ואתה בשלך.
אני מבקש ממך לחדול מהטרוליזם הזה. די נמאס לכולנו.

מהיציע הגיב לפני 3 שנים

בגמרא שבת לא עמוד א’ המקניט שאל מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות, וחזר ושאל מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות, וחזר ושאל מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות. והנה יש לעיין לדעת המקניט מדוע עבר מבבליים לתרמודיין ולא הוסיף לשאול על בבליים מדוע הם אוכלים נהמא בנהמא ומדוע הם נשארים בארעא חשוכה. אלא שגם הוא הבין שאם מטרילים כל הזמן באותו נושא בדיוק אז הגערה תהיה במקומה כדת וכדין (ולכן לא יזכה בהימור).

ל’מהיציע’ – שלום רב,

נראה שהשואל מהלל עבר לתרמודיים’ מפני של’תרמודיים’ יש חולם, וכך היה יכול לשאול: ‘מפני מה עיניהם של תרמויידייים…’ 🙂

בברוכע, שימשויין לייץ

מהיציע הגיב לפני 3 שנים

הצחקתני, שכוייח 🙂

רציונלי(יחסית) הגיב לפני 3 שנים

לא ניראה לי שבנימין רואה את זה לגמרי כטרוליזם אני מאמין שבחלק מהשאלות הוא שואל לגמרי בתום לב (האם להתפלל למותם של מהפרי תקנות הקורונה לדוגמא זה ברור כי זוהי שאלה שבאה לעורר פרובוקציה )

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

רציונלי(יחסית)…
“בימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל, והיו מצֵירין לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי ה’. וכיון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו, והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאילה מלפני ה’ לאבד המינים, וקבע אותה בתפילה, כדי שתהיה ערוכה בפי הכול. נמצאו הברכות שבתפילה, תשע עשרה ברכות”

— משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילה, פרק ב’, הלכה א’

רציונלי(יחסית) הגיב לפני 3 שנים

לא ידעתי שבין ההגדרות של מינות נכללת הפרת תקנות קורונה(שלעניות דעתי גם אם נגדיר כל מי שמפר תקנת חכמים כמין-ממשלה חילונית אין לה תוקף של תקנת חכמים מבחינה הלכתית)
אבל אולי ידיעותיך גדולות משלי יתמיד טוב ללמוד עוד משהו

בס”ד ב’ בניסן תש”פ

לרצה”י – שלום רב,

הסברא של בנימין היתה ללמוד מהיחס החריף כלפי מינים המהווים סכנה רוחנית לעם ישראל, שכך צריך להיות היחס למי שלא נזהר ועלול לגרום ח”ו להידבקות של אחרים ב’קורונה’, שיש בה סיכון גבוה לקשישים ובעלי בעיות רפואיות.

ואולי עדיף הפתרון של ברוריה – להתפלל שהנוהגים שלא כראוי יחזרו בתשובה, ו’יתמו חטאים ולא חוטאים’. ונתפלל על הטועים שיזכו לשוב לדרך הנכונה מתוך הכנעה ו’לב נשבר’ המביטים לענווה ושמחה.

בברכה, ש”צ

רציונלי(יחסית) הגיב לפני 3 שנים

ייש עוד כמה אפשריות בדבר:
1 סברתו היא שכל הלועג לחכמים ומזלזל באישיותם נחשב למין החכמים היזהרנו בכמה מקומות על דינא מלכותא דינא והוא סבור שממשלה חילונית היא בגדר זה ככל מלכיות הגוים ולכן עבירה על תקנות הממשלה היא בגדר הפרת ציווי חכמים ובמילא זילזול בערכם-ולכן המפרים את הצו הם מינים ממש כפשוטו ויש לייחל למותם
2 הוא מתכוון למפרי תקנות קורונה החריידים שלפי דעתו מחללים את שם שמיים ובכך הנזק שהם עושים לא גרוע מנזק שהכופרים בתורה עושים מכיוון שהם מחללים את שם שמיים ובכך מסיתים את עם ישראל נגד הקב”ה ולכן יש לייחל למותם
3 הוא סבור שחל דין הלכתי של רודף במי שמפר את תקנות הקורונה מכיוון שהוא גורם במודע למות אדם אחר
ולכן צריך להגיד בדעה צלולה שיש להורגם ולא רק לייחל למותם! ומחמת אימת הצנזורה הוא משתמש בדוגמה מרוככת יותר שהיא רק תפילה על מות החוטא
4 שמא בנימין גורלין הוא ציוני אדוק והוא סבור שמדינת ישראל היא יסוד כיסא הקב”ה בעולם ומכאן שממשלת ישראל היא לא סתם ממשלה אלא מלוכה ממש ולכבוד בנימין נתניהו יש דין מלך ותקנותיו מחייבות
ומכאן הוא סבור שמפרי התקנות מורדים במלכות ולכן הם חייבים מיתה והם בכלל בגדר המינים והאפיקורסים(ויש להקשות האם מינים והאפיקורסים או שמא תינוקות שנשבו אם גדלו בין החריידים הרי הם בבחינת תינוקות שנשבו מכיוון שאינם מודעים לכך שממשלת ישראל יש דין של מלכות ישראל וכך גם במידה וגדלו כחילונים )

Back to top button