הראיה הקוסמולוגית

שו”תקטגוריה: אמונההראיה הקוסמולוגית
דוד שאל לפני 2 חודשים

איך הראיה הקוסמולוגית יכולה להוכיח על יצור תבוני? לכאורה כל מה שביכולתה להוכיח הוא שיצירת החומר הראשון לא הייתה לפי החוקים הידועים לנו. אפשר גם לקרוא לזה אפקט המימגרו או כל שם אחר. מה הקשר לאלוהים? האם אלוהים שגם הוא דבר שאינו מובן לנו הוא הסבר טוב יותר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

היא מוכיחה שיש משהו שיצר את היקום. אכן לא חייב להיות שהוא תבוני (בניגוד לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי).
אלוהים אינו הסבר אלא מסקנה. דומני שהסברתי זאת במחברת ובספר (המצוי הראשון).

דוד הגיב לפני 2 חודשים

אם כך אין מחלוקת בין המאמין לאתאיסט, שהרי אם הגדרת האלוהים לפי הטיעון הקוסמולוגי הוא רק הדבר שיצר את החומר הראשון אין בזה שום סתירה לטענת האתאיסט (לפחות רובם) שאף הוא מודה שהיה איזה דבר שגרם לחומר הראשוני להיות. אז הוויכוח הוא סתם מילולי האם לקרוא לזה בשם ‘אלוהים’ או בשם ‘דבר שאינו פועל לפי החוקים הידועים לנו כרגע’.

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

בהחלט יש. הראיה מוכיחה את קיומו של אובייקט לא חומרי,מחוץ לעולם, שברא אותו. שמו ממש לא משנה. מי שמקל את קיומו של אובייקט כסה, שאין לו סיבה מחוצה לו ושהוא יצר את העולם הוא מאמין במונחי הראיה הזאת. הסברתי את זה במחברות ובספר.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 חודשים

כל השאלות שאתה שואל על “החומר הראשוני” אתה יכול לשאול על אלוהים. וכל התשובות שאתה עונה על אלוהים אתה יכול לענות על “החומר הראשוני”.

לדוגמה אם אתה טוען שחייב להיות משהו שיצר את החומר הראשוני אתה יכול באותה מידה לטעון שחייב להיות משהו שיצר את אלוהים.

דוד הגיב לפני חודש 1

אז המחלוקת היא האם מדובר בדבר חומרי או רוחני?
למה ישנה עדיפות לא לטעון שמדובר באנרגיה חומרית שהצורה שבה היא קיימת ועובדת היא בחוקים שאינם ידועים לנו מלטעון שמדובר ברוח שהיא גם כן דבר שאינו ידוע ומובן לנו כיום?
ואדרבה, בטיעון שמדובר ברוח שהיא מציאות אחרת לגמרי מהחומר יש מימד מחודש יותר.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

איני יודע מהי אנרגיה חומרית. זה אמור להיות משהו שלקיומו לא אמורה להיות סיבה קודמת. זה מה שנקרא אלוהים בהקשר זה.

דוד הגיב לפני חודש 1

אוקיי. אז זה חומר שלא הייתה לו סיבה קודמת והוא עובד בצורה אחרת מחוקי הטבע הידועים לנו שצריכים סיבה בשביל להיות. רוב האתאיסטים גם כן יחתמו על המשפט הזה. אז לא מבין איפה המחלוקת.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא נכון שרוב האתאיסטים יחתמו עליו. חומר שלא הייתה לו סיבה קודמת ועובד אחרת ממה שמוכר לנו אינו חומר. הם מניחים שיש רק מה שמהסוג שמוכר לנו, וכופרים בכל דבר אחר. אם תקרא לו חומר או רוח זה ממש לא משנה. לשון אחר: אם אתה מקבל שיש משהו אחר, מה איכפת לך לקבל שיש גם רוח?

דוד הגיב לפני חודש 1

למיטב ידיעתי האתאיסטים לא טוענים שזה מסתדר עם החוקים כפי שהם ידועים לנו כעת, אלא מודים שאנו לא מצליחים להבין כעת איך פעלה יצירת החומר הראשון. אבל מי אני שאחלוק עליך…
הסיבה שאני לא אומר שיש גם רוח היא כי אני לא מוציא מההוכחה יותר ממה שהיא מוכיחה. כך שאין מקור למציאות חדשה לגמרי של דבר שאינו חומר.

השאר תגובה