הראיה מן הסדר

שו”תקטגוריה: אמונההראיה מן הסדר
קובי שאל לפני 5 שנים

שלום הרב,
מה הרב חושב על הראיות מן הסדר:

1 הראיה לכח עליון ששולט ביקום, אחרת היה שב היקום לתוהו ובוהו.
כל רגע קיימת חוקיות בטבע, אשר בלעדיה היה היקום חוזר לתוהו ובוהו. אך אין כל סיבה רציונלית שתחייב את פעילותם התמידית של חוקי הטבע, מכאן מוכח שישנה שליטה אלוקית על היקום אפילו ברגע זה, השולט בחוקים ומחייה אותם בבחינת “המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”. בלעדי השגחתו התמידית, לא היה דבר שיחייב את המשך הקיום והחוקיות שיש בעולם, והיקום פשוט היה חוזר לתוהו ובוהו.
 
2. הראיה מן התכנון של חוקי הטבע.

מכיוון שקיים הגיון לוגי ומתמטי בחוקי הטבע, שמעיד על מודעות – תכנון של היקום. כלומר, יכולים היו להיות חוקים חסרי הגיון, שעדיין היו מעידים על קיומו של כח מחוקק, אך לא על קיומו של מחוקק מודע ומתכנן.
תכנון מעיד באופן טבעי על מתכנן, כשם שאור מעיד על מקור של אור.
אנו רואים שהטבע מתוכנן: אטומים, מולקולות, מחזור המים, האוזון, החמצן ועוד, הם כולם מערכות מורכבות ביותר מכל בחינה מתמטית. החוכמה שהתגלתה בטבע הינה עובדה מדעית שלא ניתנת להכחשה, וזוהי הוכחה לוגית לכך שקיים בורא אינטליגנטי אשר תכנן כל זאת, כי לא תיתכן חוכמה בלי חכם. 

 
אשמח לביקורת על ההוכחות

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים
  1. אני לא בטוח בערכו של הטיעון הזה. השאלה היא אם ניתן לחוקק חוק שיתמיד (כלומר לבנות מנגנון שידאג לכך שהוא יתמיד) או לא. אם כן – אז נותרנו עם השאלה מי חוקק את החוק ולא מי משמר את פעולתו.
  2. הראיה מן התכנון היא גירסה נפוצה של הראיה הפיסיקו-תיאולוגית (כמו הראיה מן המורכבות). השאלה  האם באמת אנחנו רואים סביבנו תכנון או שזה יכול להיות תוצאה של אבולוציה עיוורת. מי ששולל את זה יקבל את שתי הראיות ומי שמקבל את זה ידחה את שתיהן.
קובי הגיב לפני 5 שנים

1. על הצד שניתן שאכן ניתן לחוקק חוק שיתמיד יהיה חייב בורא לכך? או שמא מציאות ‘עיוורת’ תוכל לעשות זאת?
2. תודה!

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לחוקק חוק שיתמיד ודאי זוקק בורא, אבל זה בורא שאחראי על היווצרות החוק ולא על המשך התמדתו. כלומר חזרנו לטיעון המקורי (הטיעון מן החוקים).

קובי הגיב לפני 5 שנים

הסבר? מדוע מציאות עיוורת לא תוכל לעשות חוק שמתמיד. כמו חוקי הטבע שאנו מכירים למשל?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אנחנו שוב מסתובבים סביב הזנב. אתה מסכים שחוק רגיל זוקק מחוקק? אם לא – אז מה יש לדון על התמדת החוק אם לגבי החוק עצמו אין הסכמה? אם כן – אז שוב מה יש לדון על התמדתו?

קובי הגיב לפני 5 שנים

אני מתכוון על הצד שחוק רגיל איננו זוקק מחוקק האם חוק שמתמיד בוודאי יזקוק מחוקק?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

ואני חוזר שוב: מהו חוק שאינו מתמיד? אין חוק כזה. אם הוא לא מתמיד הוא לא חוק.

ידידיה הגיב לפני 5 שנים

אינני מבין מה לא מובן בדבריו.
יש חוק1 כלפי העניין למשל ששתי גופים ימשכו זה את זה. אפילו רק רגע בודד.

ויש חוק2 כלפי עצם זה שהחוק1 יתמיד.

הוא שאל בהתחלה כלפי 2
וענית לו ב1.

ואז הוא שאל על הצד שהחוק1 אפשרי שיווצר אקראי האם חוק2 יצטרך מחוקק ועל זה לא ענית אלא לא הבנת את דבריו.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

חוק רגעי הוא מושג משעשע במיוחד בריקותו. אני סיימתי.

Back to top button