"הרבה מהבעיות ומהמבוכות בתלמוד היו מפני שייחסו דעה של חכם אחד לחכם אחר"

שו"תקטגוריה: כללי"הרבה מהבעיות ומהמבוכות בתלמוד היו מפני שייחסו דעה של חכם אחד לחכם אחר"
דניאל שאל לפני שנה 1

שלום,
בערך של ויקיפדיה על החתם סופר כתוב – 
החתם סופר התנגד לשיטת הפלפול וצידד בלימוד פשט ובקיאות, שלתפיסתו מביא לאמת. כך כתב לאחד מתלמידיו: "טובה ציפורן של ראשונים, ויניח ספרי האחרונים ופלפולים העמוקים וחקירות"[31]. הוא קבע שאסור להשתמש בפלפול לפסוק הלכה, מכיוון שהנטיה לפלפול עלולה להטות את הלומד מהעניין העיקרי.
הוא אף ביקר את שיטת הדרושים כאשר היא מתנגדת לפשוטו של מקרא: "הרבה דרושים יותר רחוקים נאמרים בתרגומים ובמדרשים, אך בתנאי שיניחו הפסוק על פשוטו ואמתו ולא יאמרו שהדרוש הוא הפשוט . . כי האמת אהוב מן הכל ובפרט מה שנוגע הלכה למעשה"[32]. בצוואתו הוא ממליץ לצאצאיו ללמוד וללמד את הבנים, תנ"ך עם פירוש רש"י, ותורה עם פירוש רמב"ן – "כי הוא ראש אמונת אומן, ובו תתחכמו".
הוא סבר שיש ללמוד כדי להגיע למסקנות הלכתיות, ולא לשם לימוד השקלא וטריא התלמודי כשלעצמו. החתם סופר נקט בשיטת הלימוד הפילולוגית-ביקורתית בדומה לשיטתו של הגר"א. תחת ידיו היו הרבה כתבי יד, והוא עמל לברר את הגרסה הנכונה בתלמוד ובפוסקים, מפני שלדעתו שיטת הפלפול צמחה בשל גרסאות משובשות[33]. בלימודו הסתייע גם בסיגול השיטות המדעיות של בחינת מקורות מקבילים מבחינה היסטורית, פילולוגית, ונסיונית. הוא סבר כי הרבה מהבעיות ומהמבוכות בתלמוד היו מפני שייחסו דעה של חכם אחד לחכם אחר. הוא השתמש בניסויים כדי לברר שיעורי מידות המופיעים בהלכה, ובדיני כשרות לברר אנטומיה של בעלי חיים.
 
לא הבנתי את המשפט – הרבה מהבעיות ומהמבוכות בתלמוד היו מפני שייחסו דעה של חכם אחד לחכם אחר
אם יש שגיאות חמורות כאלו בתלמוד, איך אפשר בכלל ללמוד אותו? זה ממש לא מובן לי.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

בשביל לשאול את השאלה הזאת לא צריך להעתיק את ויקיפדיה על החת"ס. למעשה, זה בכלל לא קשור לחת"ס.
לעצם השאלה, לא הבנתי אותה. אכן נפלו שיבושים אבל יש דרכים להתמודד עמם. לומדים ומפענחים. אם כבר, יכולת אולי לשאול אם החת"ס צודק אז מה טעם ללמוד את האחרונים שמיישבים את הקושיות ומפלפלים. אבל אם תפתח את חידושי החת"ס במקום את ויקיפדיה, תראה שגם הוא עצמו עושה מה שכל האחרונים עשו. זה שמישהו שם החליט להפוך אותו לאיש אקדמיה אינו אשמתו וגם לא אשמתי.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אגב, יש שיענו לך שמה שהתקדש ומה שמחייב הוא הנוסח שבפנינו, על כל בלבוליו, ולא דברי חכם פלוני או אלמוני.
פעם כתבתי מאמר שהולך בכיוון כזה, אבל המינון דהתם לא מקובל עליי כיום (אז איך אפשר ללמוד אותי?!). ראה כאן: https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%9B%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A7

ש' הגיב לפני שנה 1

אפשר לשמוע מה הטענות שגרמו לך לחזור מדבריך שם? מעיקרא מאי קסבר ומדוע עתה?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

פחות סבירבעיניי השגחה של הקב"ה על טקסטים.

י.ד. הגיב לפני שנה 1

האם הרב מיכאל אברהם הראשון והרב מיכאל אברהם השני נמנים כשני פוסקים?

מיכי הגיב לפני שנה 1

לפחות

השאר תגובה

Back to top button