הרגשות דם נדה

שו”תקטגוריה: הלכההרגשות דם נדה
אודי שאל לפני 4 חודשים

אישה שאינה מרגישה שיוצא דם בבשרה (למרות שהיא מודעת לכך שהיא בזמן וסת ובזמן זה שופע דם מגופה), האם בכל אופן אפשר לומר שראית וסת סדירה דינה כראיית דם האסורה מדאורייתא?
אם כן מדוע?, והלוא עד כמה שגזה”כ (לשיטות הראשונים שזוהי אכן גזה”כ) שאישה לא נטמאת אלא בהרגשה, מה”ת לדון בטעמא דקרא וסברות כריסיות?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

לא הבנתי את השאלה. איך היא יודעת? אין לה הרגשה ואין לה דם.
ככלל, סברות וטעמא דקרא משמשות את חז”ל הרבה מאד למרות הכלל שלא דורשים טעמא דקרא. בפרט כשמדובר בהלכות שנלמדות מדרשות ולא כתובות להדיא בפסוקים, ששם לדעתי בכלל לא נאמר הכלל שלא דרשינן טעמא דקרא. והתוס’ רא”ש כתב בב”מ צ שדורשים כשהטעם ברור. ויש עוד להאריך בזה.

השאר תגובה